Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vinodling i Sverige.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Vinmakare från Priorat ska börja tillverka vin på Öland

Publicerat: 2009-10-02

WOW News kan idag avslöja att en av Spaniens ledande vinmakare ska börja göra vin i Sverige. Det är Josep Lluis Pérez från Priorat som nu satt 4 000 stockar i den öländska jordmånen.

– Detta är sensationellt, menar Ingrid Dahlberg, på öländska Wannborga Vingård.
Josep Lluis Pérez från Priorat har planterat 4 000 vinstockar i den öländska jordmånen.

Josep Lluis Pérez från Priorat har planterat 4 000 vinstockar i den öländska jordmånen.

Den legendariske önologen och professorn i vinodling Josep Lluis Pérez Verdú från Priorat i Spanien har under sommaren startat vinodling på Öland. Efter klimatologiska studier har han tillsammans med öländska samarbetspartners, däribland Håks Vingård samt Wannborga Vingård, planterat 4 000 vinrankor och ska nu dessutom börja hålla kurser i vinodling under ett år.

− Detta är sensationellt. Det är bara för oss att tacka och ta emot, säger Ingrid Dahlberg på Wannborga Vingård.

Det var egentligen slumpen som förde honom dit. Han har en samarbetspartner i Barcelona som har barn på samma dagis som en svensk/spansk familj med rötter på Öland, därtill amatörvinodlare. Pérez blev genast intresserad när han hörde att det görs vin i Sverige och tog flyget upp.

− Han verkade mycket intresserad. Vi var mycket skeptiska till allt och Priorat hade vi väl hört något om. Men vi undrade mest vad de höll på med och lät dem hållas, förklarar Ingrid Dahlberg.

Projektet som går under namnet Horns Vingård är en del i ett större där tanken är att få fart på den öländska vinnäringen samt göra ön till det första ursprungsorienterade distriktet i landet.

− Det är nytt ju nu inom EU att sätta ut årgång, druvsort och ursprung och det ska alla vingårdar i Europa få göra. Men i Sverige har man inte tagit ett formellt beslut, Sverige har inga enskilda distrikt utan är per definition ett distrikt.

Professor Pérez kommer under sitt spektakulära projekt i mitten på oktober att anordna första delen i en kurs i vinodling och tillverkning av vin, som sedan ska följas upp under resterande del av vinåret på Öland. Kursen ska innehålla såväl praktik som teori.

− Vi ska skörda hos oss så vi håller inne med skörden. Men det är lite nervöst eftersom det redan har blivit frostnätter på fastlandet. Men vi väntar gärna. Detta är ett projekt som är inget annat än sensationellt, avslutar Ingrid Dahlberg på Wannborga Vingård.

Fotnot. Josep Lluis Pérez är en förgrundsgestalt i Priorat då han var en av de fem vinmakare som åter satte Priorat på vinkartan i slutet på 1980-talet. Han har dessutom undervisat på önologiska universitet både i Spanien och utomlands. Hans bodega i Priorat, Más Martinet, drivs delvis numera av hans dotter Sara Pérez, också hon vinmakare som åtnjuter stort renommé.
 
Toppen