Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vinskribenter

En intressant artikel om vinskribenter från Decanter Som många vet är jag en ganska stor fantast av vinforum, av den enkla anledningen att kompetensen hos många som skriver på forum helt enkelt högre än många vinskribenter samt att mediat medger dialog till motsats av en monolog.

Om man i Sverige ska lyckas att leva som vinskribent så krävs det att man koncentrerar sig på viner som säljs via Systembolaget. Som Jefford skriver, om man vill recensera de mer intressanta vinerna så krävs det att man dricker , lagrar och följer dem, något som de flesta vinskribenter inte gör. Visst finns det undantag men de absolut flesta har inte den möjligheten. Om man jämför med exempelvis med forum som finewines.se eller WineBerserkers så finns det ett stort antal personer som har kunskap långt över den genomsnittliga vinskribenten. Vidare har många ett betydligt större engagemang och saknar egenintresse att sälja sig själv.

It means that most wine-writers are ill-qualified to write about fine wines, which are the wines most worth writing about. Tasting them occasionally isn’t really enough; you need to own them, cellar them, drink them and watch them evolve. Without plenty of disposable income, you can’t buy these wines and you won’t have anywhere to store them.

När det gäller bloggar, där det också finns en del undantag, så skriver många bloggare för att framhäva sig själv med målet att få komma med på provningar, något som i Sverige också kräver att man lyfter fram det statliga monopolets sortiment. Ser en del förändringar som sker hos vissa bloggar men det har blivit en elit som skriver snarare än att det har breddat dialogen.

What are the implications? It means, first, that most wine blogs are doomed: sooner or later the writer will need to earn a living, or will burn out of an expensive and time-consuming hobby which can never blossom into a career. The wine world may well find it loses its most original new writers, and keeps only its geeks and its self-promoters.

Som intresserad av vin tror jag att de nya media kan hjälpa till med att få en bättre dialog, med all kompetens om finns därute så kan twitter, forums och andra sociala medier hjälpa till att flytta intresset runt vin till en ny nivå. Frågan är väl om det finns ekonomiska drivkrafter för en sådan förändring eller är det så att vinindustrin (primärt i Sverige) är så liten och introvert att distributörer och producenter inte orkar med att starta en dialog som för dem närmare deras slutkunder.
 
Toppen