Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Virtuellt vatten

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Jag läste precis att ett kilo biff innhåller 15,500 lite virtuellt vatten, vatten som alltså gått åt under produktionen. Den natrurligt fäljdfrågan blir då, hurt mycket virtuellt vatten innehåller ett kilo fiskfilé?

Rent tekniskt måste ju en forsk som plockats upp vit ett års ålder ha silat fan så mycket mer vatten genom sina gälar än 15,500 liter.

Ingenjörn, börja räkna!
 

anders

Medlem
SV: Virtuellt vatten

En fisk behöver i runda slängar 10 mg syre per timme och kilo. En liter vatten innehåller cirkus 10 mg syre per liter. En tvåkilos torsk "förbrukar" då alltså två liter per timme. En torsk som i genomsnitt vägt två kilo under ett år "förbrukar" därmed ungefär 17000 liter om vi antar att vattnet inte har återanvänts (syresatts på nytt) vilket är ett ganska häftigt antagande, å andra sidan verkar det som att man har räknat med att "biffvattnet" inte heller har återanvänts.

Sedan kan man börja undra hur fasen de har räknat med biffens "virtuella vatten". En kossa torde innehålla runt en massa kilo kött. Om varje kilo innebär över 15 kubikmeter vatten så skulle ju en genomsnittlig gård göra av med motsvarigheten till en mindre sjö.

Man kan man lägga till att färskvatten är i Sverige ingen som helst bristvara. Är det något man snarare behöver fokusera på är det den mängd gröda som behövs för att föda upp en kossa samt metangasutsläppet.
 

lepatrik

Medlem
SV: Virtuellt vatten

Hur mycket latour måste man dricka till biffen för att producera 15000 liter materia som sedan kan omvandlas till vatten vid närmaste reningsverk?
 

anders

Medlem
SV: Virtuellt vatten

Utan att göra några närmare beräkningar så skulle jag nog kalla det "hälsovådliga mängder". Å andra sidan så är det kanske bäst att vara död när fakturan för en kanske 18 kubikmeter Latour dyker upp. Och man dog ju lycklig... ;D
 

Mysonoxen

Medlem
SV: Virtuellt vatten

...och hur mycket vatten går åt att framställa våra älskade vinpavor? Inte bara att vin innehåller mestadels vatten (liksom vi själva) utan också regnvatten, konstbevattning i torrare klimat, etc.

Faktiskt något jag inte funderat på, och med sagda logik bör ju konstbevattning av vinrankorna gå delvis som virtuellt vatten eftersom annat än själva rankan snappar upp delar, och jajaja :D
 
Toppen