Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Webblansering 1/9

Vingubben

Medlem
Är det värt att köpa

Château Latour​

2014?​

Tar gärna emot synpunkter och omdömme.​

Latour lämnade primörsystemet för ett antal år sedan men om dom hade legat kvar borde priset varit betydligt lägre. 2014 är en OK årgång men som har följts av riktigt bra årgångar, 2015 och 2016 och sen tripeln 2018-2020. Du kan säkerligen hitta första-cru viner som levererat 100p från dessa årgångar till ungefär samma pris.
 
Toppen