Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Webblansering 13 april 2023

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Plockat från SB.

KATEGORIPRODUCENTPRODUKTÅRGÅNGNUMMERLANDVOLYMPRIS
RÖTTAndremilyGrenache201990014USA750 ml1 499kr
RÖTTAndremilyEABA201990449USA750 ml1 499kr
 

MarkusJ

Medlem
Dubbelt upp blev de! Intalar mig själv att det är OK (till och med smart!) att köpa "allt" man vill ha innan priser blir ännu tokigare... Bara provat grenachen, men den tyckte jag var magisk!
 

Johpe

Medlem
Fick "min" whisky med lite hjälp! (gick själv bet på både dator o mobiltelefon men min svåger lyckades)
 
Toppen