Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Webblansering 4 maj 2023

thunberg

Flaskfantast
Administratör
Plockat från SB.

KATEGORIPRODUCENTPRODUKTÅRGÅNGNUMMERLANDVOLYMPRIS
VITTBy FarrViognier202192105Australien750 ml499 kr
VITTBy FarrCôte Vineyard Chardonnay202192194Australien750 ml649 kr
VITTBy FarrChardonnay202192227Australien750 ml529 kr
VITTBodegas ValdesilO Chao202093186Spanien750 ml799 kr
VITTVon WinningMarMar Riesling202093060Tyskland1 500 ml1 809kr
VITTVon WinningOzyetra Riesling202093133Tyskland1 500 ml2 109kr
RÖTTBy FarrCôte Vineyard Pinot Noir202092238Australien750 ml649 kr
RÖTTFratelli BaraleBarolo Castellero201890653Italien750 ml499 kr
RÖTTFratelli BaraleBarolo Bussia201891159Italien750 ml599 kr
RÖTTGiodoBrunello di Montalcino201892199Italien750 ml1 199kr
RÖTTGiodoAlberelli di Giodo202092206Italien750 ml589 kr
 
Toppen