Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Webblansering 9 oktober 2014

Skrutt

Medlem
Någon som vet vad som händer med överblivna produkter från webblanseringen? T.ex fanns det gott om 99395 - Brunello di Montalcino Il Greppo, men den går inte att hitta på SB längre…
De blir sökbara efter några veckor - vilket förklarar varför du inte ser dem nu - och kan beställas som om de var små partier. .
 
Trådskapare
A
Någon som vet vad som händer med överblivna produkter från webblanseringen? T.ex fanns det gott om 99395 - Brunello di Montalcino Il Greppo, men den går inte att hitta på SB längre…
De säljs som "vanligt". Efter perioden för webblanseringen gått ut är det fritt fram att beställa dem. Vet inte om de skickas ut till de tre vinkällarbutikerna efter ett tag.
 
Toppen