Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Wine Advocate överger 100-poängsskalan [april, april 2014]

Mattias Schyberg

Administratör
Tydligen har Parker och vinpublikationen Wine Advocate fått nog av all kritik de fått på senare tid som härrör från att de skulle vara skyldiga både till betygsinflationen i vinvärlden samt överdrivet högt betygsatta fruktbomber. De kommer därför ersätta den klassiska 100-gradersskalan med en avsevärt förenklad skala, detta helt enligt läsarnas önskemål.

Så här säger Robert Parker Jr själv om saken:

"We have noticed that our readers are more interested in our text than our ratings which has led us to introduce a simpler grading system consisting of 'thumps up' or 'thumps down' "

Länk: www.wineadvocate.com/latestnews
 
Last edited:
Tydligen har Parker och vinpublikationen Wine Advocate fått nog av all kritik de fått på senare tid som härrör från att de skulle vara skyldiga både till betygsinflationen i vinvärlden samt överdrivet högt betygsatta fruktbomber. De kommer därför ersätta den klassiska 100-gradersskalan med en avsevärt förenklad skala, detta helt enligt läsarnas önskemål.

Så här säger Robert Parker Jr själv om saken:

"We have noticed that our readers are more interested in our text than our ratings which has led us to introduce a simpler grading system consisting of 'thumps up' or 'thumps down' "

Länk: www.wineadvocate.com/latestnews

Vilken perfekt tinning
 
Toppen