Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Winemarket Prova! -besöker Stockholm

Winemarket

Leverantör
Bara en vecka kvar till premiären av vårt koncept Winemarket Prova! Här får du prova hela vårt nuvarande sortiment för endast 275 kr. Ett gyllene tillfälle att hitta nya favoriter och prova vin innan du beställer. Vi håller till på Vinkällaren Grappe onsdag 10 oktober mellan 17:00 och 19:00. Adressen är Grevgatan 5. En informell stående provning i format av minimässa. Vi presenterar alltid minst 15 viner mellan 99 och 500 kr. Du hittar vinerna på vår hemsida. Biljetter köper du på www.winemarket.se/prova/ . Välkommen!
 
Toppen