finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

statistik

 1. Wintermute

  Systembolagets försäljningsstatistik 2023

  Tjoho! Nya siffror! Minskning i totalvolym för tredje året på raken. Men totalvolymen är större än före pandemin. Här kan vi se ökningen under pandemiåret 2020 tydligt. Och att alla kategorier utom mousserande minskar 2023. Zoomar vi in ser man att Rött vin minskar mest (både i volym och i...
 2. Wintermute

  Systembolagets försäljningsstatistik 2022

  Tjoho! Nu är den här! Vi har minskat våra inköp av samliga kategorier. Kan det vara för att vi har börjat gå på krogen igen? Vad mer undrar vi?
 3. Wintermute

  Systembolagets försäljningsstatistik 2021

  Tjoho! Nu har 2021-siffrorna kommit! Volym per huvudkategori. Förändring från ett år till nästa. Om man vill sätta etiketter på år, kanske det blir så här: 2018: Den varma sommaren; Mousserande och Rosé ökade kraftigt. 2019: Ett ganska vanligt år; Mousserande och Rosé gick tillbaks mycket av...
 4. Wintermute

  Systembolagets försäljningsstatistik 2017

  Nu har den kommit! https://www.systembolaget.se/om-systembolaget/om-foretaget/forsaljningsstatistik/ Inledningsvis kan vi konstatera att gissningen på 5 000 kubikmeter Prosecco inte var så tokig. Facit blev 4 925 kubik. Jag knådar siffror på lediga stunder och återkommer!
Toppen