Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Att skriva om ett vin?

SV: Att skriva om ett vin?

hampus86 skrev:
Alla som förespråkar systembolagest fortlevnad i en eller annan form sympatiserar ju på något plan med vänsternhalvan av spelplanen. NYA Moderaterna är ju idag snarare sosse light, och skiljer väl sig inte nämnvärt från någon annan när det gäller framförallt monopolet vara eller icke vara. Råder väl konsensus?

Svårt att se vilket parti som du inte definerar tillhöra vänsterhalvan. Stödet för Systembolaget finns ju i princip hos alla partier som idag sitter i Sveriges Riksdag

Det råder total enighet bland partierna i riksdagen att Sverige ska slå vakt om detaljhandelsmonopolet. Detta betraktas som en av de verkliga hörnstenarna i den svenska alkoholpolitiken. I socialutskottets betänkande 2010/11:SoU4, sägs bl.a. följande.

Detaljhandelsmonopolet är ett viktigt verktyg för att nå den svenska alkoholpolitikens mål.
 

hampus86

Medlem
SV: Att skriva om ett vin?

Anders Landström skrev:
Svårt att se vilket parti som du inte definerar tillhöra vänsterhalvan. Stödet för Systembolaget finns ju i princip hos alla partier som idag sitter i Sveriges Riksdag

Exakt. "Den svenska modellen".
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
SV: Att skriva om ett vin?

johan1279 skrev:
Kan man rösta på icke-svenska partier?

Ja, när det är lagligt att ta in både elefantöl och dansk gladporr i landet borde man ju kunna rösta på danska partier också, kan man tycka! Märkligt att inte de s.k. pilsnerpartierna har spridit sig från kårpolitiken till den bredare politiken. Möjligen var Ny Demokrati lite åt det hållet. Deras påstådda efterträdare Sverigedemokraterna, som gärna buntar ihop de övriga riksdagspartierna under beteckningen "sjuklövern" och hävdar att de alla tycker likadant säger så här om alkoholpolitiken: "Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och ett bevarande av Systembolagets försäljningsmonopol". Låter inte den åsikten lite bekant? Jag tror vi får kalla det för åttaklöver i den frågan...
 

hampus86

Medlem
SV: Att skriva om ett vin?

johan1279 skrev:
Kan man rösta på icke-svenska partier?

"Den svenska modellen" är ett uttryck många politiker, särskilt Statsministern, använder för att beskriva den allmänna politiska enigheten som finns numera när det kommer till arbetsmarknadspolitik, invandring, etc. Skillnaderna mellan partierna är nästan minimala, inkl SD i allt utom invandringsfrågan och kanske EU(där räknar vi in V också).

Nu blev det en hel del OT, men slutsatsen är att svensk politik rört sig mot mitten/vänster, och att det i stort sett råder konsensus om att vi ska bevara våra spel och spritmonopol. Monopol, stor offentlig sektor och höga skatter är väl knappast tecken på högerpolitik?

Nu blir det ytterligare nyårsfirande här i Kina, födelselandet för extrem kapitalism-kommunism=D.
 
Toppen