Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Biodynamisk odling

anders

Medlem
I de två senaste numren av LG har vi kunnat se en del skriverier om biodynamisk odling. För att uttrycka det milt har artiklarna varit allt annat än kritiska i sin granskning. Rent skrattretande usel är Britt Karlssons (BK) artikel.

För det första refererar BK till Rudolf Steiner, biodynamikens fader, som ”vetenskapsman”. Visst, i så fall kan vi även referera till L. Ron Hubbard, scientologins fader, som vetenskapman, det ligger på samma nivå. Vidare kallas Maria Thun för ”forskare” vilket också det ska ge sken av vetenskaplighet bakom biodynamiken. Thun är Hennes ”forskningsområde” är astrologi. Anser du som läsare att horoskopet som publiceras i Aftonbladet – nyheter för förståndshandikappade – är att betrakta som vetenskap?
Låt oss en gång för alla slå fast att Rudolf Steiner är filosof och Maria Thun är en bonnkäring. Ingen av dem är vare sig forskare eller vetenskapsmän.

En bra defintion på vetenskap kan man snabbt hitta på Wikipedia ” Vetenskap är ett begrepp som kan sägas innebära organiserad, verifierbar kunskap”. Ingenting av det Thun och Steiner har gjort kan sägas vara vare sig organisert eller (i synnerhet) verifierbart. Om man orkar kan man läsa en genomgång av biodynamiken här (http://web.archive.org/web/200611271859 ... namik.html) men för den late kan ju till exempel citatet ” Brännässlapreparatet gör marken 'förnuftig'.” lätt få vederbörande att inse att det finns inte en chans i världen att observera hur marken blir ’förnuftig’. Hade Steiner varit veteskapsman hade han aldrig formulerat tesen så. Vidare får ”Tre preparat i samverkan, rölleka, kamomill och brännässla möjliggör en hemlig alkemi i komposthögar, så att kalium och kalcium omvandlas till kväve.” mig att undra hur det kommer sig att Steiner påstår sig ha funnit ut hur kärnreaktioner kan ske på kemisk väg och sedan helt undgått att få Nobelpriset.
Tittar vi dessutom på riktig vetenskap har man funnit att ” Kompostering, en metod som förespråkas för att bryta ned organiskt avfall till humusämnen (Howard, 1940) och för behandling av stallgödsel i den biodynamiska odlingen (Steiner, 1924), visade sig leda till större förluster av kväve i form av ammoniak jämfört med andra behandlingsmetoder som tillämpas i det konventionella jordbruket (Kirchmann, 1985).”

Men låt oss för skojs skull ändå påstå att Steiner skulle vara vetenskapsman. Steiner hade förutom spexet med biodynamik även en del intressanta rasteorier (http://www.vof.se/folkvett/20043rudolf-steiners-raslara). Så jag antar att BK framgent hänvisar till Adolf Hitler som vetenskapsman med det ytterst solida vetenskapliga arbetet ”Mein Kampf” bakom sig.

Forskning sker alltså strukturerat. Grundläggande för all forskning är att det ska gå att repetera slutsatsen. Låt oss titta på vad BK nämner i sin artikel. Philippe Goudron har märkt att syran faller långsammare. Jean-Pierre Frick tycker att druvorna blivit mer resistenta mot sjukdomar. Thierry Germain tycker klasarna blivit luftigare. Läser vi vidare vad Mellden respektive Jamais skriver i numret efter i sina intervjuer med Josmeyer respektive Humbrecht förs ytterligare olika observerade skillnader in. Vad som är slående är att ingen rapporteras ha observerat samma förändringar/förbättringar vilket som sagt borde varit grundläggande om det rört sig om vetenskapligt bevisade teser.

Vidare hänvisar BK till bondpraktikan och att biodynamiken utgör en ”förädlad” form av den. Ska vi anta att ”förädlingen” primärt är att man inte längre ska ställa ut gröt till gårdstomten vid jul? BK påstår att alla jordbrukare ”vet” att månen påverkar grödorna. Jag har haft ett flertal lantbrukare i min släkt och ingen av dessa har någonsin yttrat sig om att månen skulle ha ens en marginell inverkan. Vädret var däremot ett ständigt återkommande tema.

Genomgången av hur de kosmiska krafterna påstås påverka vinet ids jag inte ens bemöta.

Slutsatsen blir att hela artikeln bygger på inget annat än påståenden som saknar all form av underbyggnad. Ska man skriva en artikel som utger sig för att ha en vetenskaplig grund får man förbanne mig göra betydligt mer grundliga efterforskningar och undersökningar än ”Jag har nu träffat så pass många nöjda biodynamiska producenter att jag är övertygad om att det ligger något i deras sätt att arbeta.”. När BK sedan tio sidor senare i sin krönika har rubriken ”Information, halvsanningar och vita lögner från Systembolaget (och andra)” undrar jag om BK driver med mig och de övriga läsarna?!?

Ett argument för biodynamikens förträfflighet som alltid åberopas är den jämförelse som Domaine Leflaive gjorde av två åkerlappar där den ena kördes ekologisk och den andra biodynamiskt och sedan undersökte man jorden. I den biodynamiskt odlade jorden påstods mikrobiologin på en halv meters djup vara mer omfattande. Värt att notera är att studien så vitt jag kunnat se inte har genomförst vetenskapligt. Man har inte använt ett stort antal åkerlappar och man har inte slumpat fram vilken odlingsform som ska användas på vilken åkerlapp. Det är heller inte frågan om en långtidsstudie. Allt för att det ska kallas en vetenskaplig studie saknas. Vad jag vill minnas är att det nu pågår just ett sådant projekt sedan en tid i Champagne men med tanke på att det aldrig refereras till den studien får man väl dra slutsatsen att den inte levererar de resultat man vill ha vad gäller stödet för biodynamiken...
En annan sak värd att notera är att ”Leflaive-studien” utfördes i Bourgogne, ökänt för sina skiftande mikro- och mesoklimat vilket mycket väl skulle kunna vara orsaken till att jorden ”tillfrisknade” snabbare i åkerlappen som drev biodynamiskt. Det kan också varit så att den ekologiska åkerlappen var i sämre skick vid startpunkten. Utfallet av ”studien” på Leflaive kan helt enkelt i dagsläget inte tillskrivas något annat än slumpen.

Nu kommer säkert någon att hävda att biodynamiskt odling ju uppenbart ger bättre druvor i slutändan. Jag kan bara peka på vad som allt som oftast skrivs i artiklarna om biodynamiken, att biodynamiken resulterar i mycket mer arbete på fältet. Just det, man arbetar mer på fältet. En intressant studie hade då varit att jämföra vad biodynamisk respktive ekologisk odling ger för skillnad om man lägger samma mängd arbete på fältet.

Det här var bara några axplock av alla invändningar jag har mot denna sanslöst okritiska inställning som uppvisas kring den här frågan. Jag föreslår att LG släpper fram Ulf Sjödin MW som är oerhört kritisk till allt vad biodynamik heter. Han har dessutom en naturvetenskaplig bakgrund vilket verkar vara mer än man kan säga om ett antal av skribenterna på LG och även många andra vinpublikationer.

Och till alla som trots allt ändå helt och fullt anser att biodynamsikt odlat är överlägset kan jag endast säga att nästa gång du vaknar upp med blymössa efter en helkväll med ospottbara viner så kan du ta huvudvärkstabletten och späda ner den verksamma substansen till homeopatiska mängder och sedan rapportera huruvida den mirakulösa och oförklarliga kraftöverföringen till vattnet verkligen fungerade. Annars kan du kanske helt förlita dig på att de kosmiska krafterna botar baksmällan snabbt och effektivt.
 
SV: Biodynamisk odling

Kanske är det så enkelt att de som använder biodynamisk odling helt enkelt är mer engagerade i vad de gör och på så sätt uppnår ett bättre/annat resultat (precis som du själv sa, mer arbete på fältet).

Jag har ingen direkt synpunkt annat än att man ska minska konstgödsel men jag tror att vin blir bättre med engagemang från odlaren.

PS Kopplingen till Adolf Hitler blev kanske lite långsökt, historien kryllar ju av personer med rasteorier. Läs bara Nordisk Familjebok DS
 
Trådskapare
A

anders

Medlem
SV: Biodynamisk odling

shorepower skrev:
Kanske är det så enkelt att de som använder biodynamisk odling helt enkelt är mer engagerade i vad de gör och på så sätt uppnår ett bättre/annat resultat (precis som du själv sa, mer arbete på fältet).

Jag har ingen direkt synpunkt annat än att man ska minska konstgödsel men jag tror att vin blir bättre med engagemang från odlaren.

Absolut, engagemang brukar vara A och O för att något ska bli bra.

shorepower skrev:
PS Kopplingen till Adolf Hitler blev kanske lite långsökt, historien kryllar ju av personer med rasteorier. Läs bara Nordisk Familjebok DS

Förvisso, men jag kan på rak arm inte komma på någon av dessa personer (förutom Steiner) som helt okritiskt kommit undan med det.

Om man läser vad som skrivs i artikeln jag länkar till kan man notera att rasbiologin tycks vara betydligt mera central i Steiners "vetenskapliga" arbete jämfört med biodynamiken. Biodynamiken är ett svar på en förfrågan från några lantbrukare mot slutet av Steiners liv. Det innebär alltså att Steiner torde ha "forskat" betydligt mer ingående vad gäller rasbiologin jämfört med biodynamiken.
Steiner kilade vidare långt innan Hitler kom till makten och biodynamiken var också förbjuden under nazitiden så rent personligt fanns det verkligen inget som förband herrarna. Men detta ändrar inte det faktum att Steiners "vetenskapliga studier" torde ligga på samma ungefär nivå som "Mein Kampf".
 

Lando

Medlem
SV: Biodynamisk odling

anders skrev:
Låt oss en gång för alla slå fast att Rudolf Steiner är filosof och Maria Thun är en bonnkäring.

Garvade högt när jag läste den raden!
 

chambertin

Medlem
SV: Biodynamisk odling

anders skrev:
Nu kommer säkert någon att hävda att biodynamiskt odling ju uppenbart ger bättre druvor i slutändan. Jag kan bara peka på vad som allt som oftast skrivs i artiklarna om biodynamiken, att biodynamiken resulterar i mycket mer arbete på fältet. Just det, man arbetar mer på fältet. En intressant studie hade då varit att jämföra vad biodynamisk respktive ekologisk odling ger för skillnad om man lägger samma mängd arbete på fältet.

Håller med dig om att den artikeln var ett riktigt lågvattenmärke. Trodde att det skulle räcka med att bläddra förbi Per Bills rappakalja men tydligen räckte inte det. Skulle varit mycket intressantare om ngn ville granska trenden med att allt fler odlare går över till ekologisk eller bidoynamsik odling och hur det t.ex har påverkat hur bedömningarna av deras viner gått upp eller ner.

För övrigt är det kanske inte så konstigt att ekologisk och bidoynamisk odling kräver mer arbete. Om du någonsin rensat ogräs manuellt så vet du hur mycket mer tid det tar jfrt med att spraya med lite Round-Up.

Sedan är det ju ganska uppendbart att om en odlare lägger ner mer tid/arbete m.m (=högre kostnader) så kommer dom ju att prata för att vi som konsumenter skall tycka det är värt de högre priserna som de måste ta ut.
 
Trådskapare
A

anders

Medlem
SV: Biodynamisk odling

chambertin skrev:
Skulle varit mycket intressantare om ngn ville granska trenden med att allt fler odlare går över till ekologisk eller bidoynamsik odling och hur det t.ex har påverkat hur bedömningarna av deras viner gått upp eller ner.

Säkerligen. Det fanns ju någon matematiker som visade på att jag tror det var varje halv procentenhet mer alkohol vinet hade så fick vinet fem poäng mer från Parker och WS. Vet dock inte hur seriös den studien var då jag inte lyckades hitta den på nätet.

chambertin skrev:
För övrigt är det kanske inte så konstigt att ekologisk och bidoynamisk odling kräver mer arbete. Om du någonsin rensat ogräs manuellt så vet du hur mycket mer tid det tar jfrt med att spraya med lite Round-Up.

Jag hittade någon studie för ett tag sedan som visade på att ekologisk odling av någon jordbruksprodukt, kommer inte ihåg vilken, ledde till fem gånger så mycket användande av diesel som vid konventionell odling för att producera samma mängd. Det är alltså inte bara till att förutsätta att ekologisk odling skulle vara det bästa...
 

Hans A-g

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Anders
Mycket bra inlägg (borde införas i LG!).
En enda invändning: ett bättre vetenskapskriterium än verifierbarhet är falsifierbarhet.
 
Trådskapare
A

anders

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Hans A-g skrev:
Anders
Mycket bra inlägg (borde införas i LG!).
En enda invändning: ett bättre vetenskapskriterium än verifierbarhet är falsifierbarhet.

Tackar.

'Verifierbar' är "stulet" från Wikipedia så känn dig inte blyg för att modifiera texten där. :D
 

vintjej

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Jag minns en biodynamiker från Bourgogen som jag träffade på franska vindagarna för några år sedan.
Han hävdade med bestämdhet att hans vin smakade annorlunda idag, jämfört med igår. För idag var månen i en annan fas. Minns tyvärr inte vilken fas månen skulle befinna sig för optimal njutning.;)
 
Trådskapare
A

anders

Medlem
SV: Biodynamisk odling

vintjej skrev:
Jag minns en biodynamiker från Bourgogen som jag träffade på franska vindagarna för några år sedan.
Han hävdade med bestämdhet att hans vin smakade annorlunda idag, jämfört med igår. För idag var månen i en annan fas. Minns tyvärr inte vilken fas månen skulle befinna sig för optimal njutning.;)

Det är ju skönt att fenomenet flaskvariation nu äntligen har fått sin förklaring. Att jag inte tänkte på månen. Frågan är bara hur man ska förklara fenomentet om man öppnar två flaskor av samma vin samtidigt och dessa smakar olika...
Att folk går på den här smörjan bevisar att min tes 'folk är inte så dumma som man tror, de är mycket dummare' tyvärr stämmer allt för väl.
 

vintjej

Medlem
SV: Biodynamisk odling

anders skrev:
Det är ju skönt att fenomenet flaskvariation nu äntligen har fått sin förklaring. Att jag inte tänkte på månen. Frågan är bara hur man ska förklara fenomentet om man öppnar två flaskor av samma vin samtidigt och dessa smakar olika...
Att folk går på den här smörjan bevisar att min tes 'folk är inte så dumma som man tror, de är mycket dummare' tyvärr stämmer allt för väl.

Det är just den där mångrejen och hornen som ska läggas i vissa hörn under viss månfas som stör mig mest med biodynamikernas resonemang.
Var förresten på deras HK i Sverige; Saltå Kvarn. Grymt besviken blev jag. Hade tänkt att det skulle bli en skön familjeutflykt och såg framför mig dignande bord á la amish i "Vittne till mord". Men caféet är verkligen inte värd en omväg. Särskilt inte den hemgjorda ekologiska glassen de skryter med. Den är aptitligt förpackad i en så'n där burk man brukar få soja i på Sushi-haket. Så vi åkte till MAX och åt istället, haha.
Men kanellängden jag köpte var grym. Fast jag tror den hade blivit grym om jag själv hade bakat den på 1 kg smör också.
 

Per Stade

Lege artis
SV: Biodynamisk odling

anders skrev:
Det är ju skönt att fenomenet flaskvariation nu äntligen har fått sin förklaring.
Att jag inte tänkte på månen.


Nu förstår jag varför det blir ebb i flaskorna framåt natten.

"I see the bad moon rising...."
 

chambertin

Medlem
SV: Biodynamisk odling

anders skrev:
Jag hittade någon studie för ett tag sedan som visade på att ekologisk odling av någon jordbruksprodukt, kommer inte ihåg vilken, ledde till fem gånger så mycket användande av diesel som vid konventionell odling för att producera samma mängd. Det är alltså inte bara till att förutsätta att ekologisk odling skulle vara det bästa...
Visst är det så att ekologisk odling kräver mer arbete (för hand eller med maskiner). Om det blir + eller - på CO2-kontot totalt sett för t.ex ett Krav-jordbruk jfrt med ett konventionellt jordbruk som använder kraftoder till djuren baserat på bl.a sojaproteiner och konstgödning (görs bl.a från naturgas) samt bekämpningsmedel för spannmål och växter det kan jag inte säga. Däremot har jag läst referat från seriösa studier om bl.a högre Omega-3 innehåll i ekologisk mjölk och kött, mer vitamier och flavonider i ekologiska grönsaker m.m. Här är några exempel från Kravs hemsida:
http://www.krav.se/Konsument/Om-KRAV-markningen/Fordjupande-lasning-/Halsa/Ekologisk-mat-och-halsa/

Själv blev jag väldigt positvt överrskad för några år sedan då jag smakade och jämförde ekologiska grönsaker med konventionella. Det mest slående var hur mycket bättre och smakrikare de ekologiska morötterna var jfrt med konventionella. Det räckte för att jag skulle byta till den ekoloigiska varianten utan några vidare vetenskapliga rapporter. Mat skall ju smaka bra !

Har man som jag dessutom en fru som har jobbat med bekämpningsmedel så vet jag hur illa det kan vara ibland på en del jordbruk både med avseende på vad man använder för bekämpningmedel, karenstider och mängd gifter man använder m.m.
 

Per Stade

Lege artis
SV: Biodynamisk odling

chambertin skrev:
Själv blev jag väldigt positvt överrskad för några år sedan då jag smakade och jämförde
ekologiska grönsaker med konventionella. Det mest slående var hur mycket bättre och
smakrikare de ekologiska morötterna var jfrt med konventionella. Det räckte för att jag
skulle byta till den ekoloigiska varianten utan några vidare vetenskapliga rapporter.
Mat skall ju smaka bra !

Biodynamisk odling och ekologisk är inte samma sak.
Vi köper också gärna ekologisk mat av samma skäl som du - smaken.
Vi har just köpt kyckling och kalkon i massor i Hagby fågelfarms butik
innan de stänger för semester.
Smakskillnaden är enorm på deras ekologiskt uppfödda fågel och
vanlig kyckling som finns i alla kyldiskar.
 

Öhman

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Jag besökte Quinta do Covela i Minho som drivs helt biodynamiskt. Den lilla dalen där vingården ligger var som ett litet paradis. Har aldrig tidigare upplevt en plats där luften praktiskt taget vibrerat av liv; fåglar, insekter, dofter, smådjur, ödlor och ett överflöd av växlighet. Overkligt! Den absolut vackraste vingård jag någonsin besökt.

Nuno Araújo som driver vingården är en karismatisk affärsman. Han sa apropå biodynamiken: "Jag är ingen religiös man. Jag tror inte. Jag ser bara att det fungerar."

ver_imagem.asp
 
Trådskapare
A

anders

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Per Stade skrev:
Biodynamisk odling och ekologisk är inte samma sak.
Vi köper också gärna ekologisk mat av samma skäl som du - smaken.
Vi har just köpt kyckling och kalkon i massor i Hagby fågelfarms butik
innan de stänger för semester.
Smakskillnaden är enorm på deras ekologiskt uppfödda fågel och
vanlig kyckling som finns i alla kyldiskar.

Dito. Tittar man på frukt så ser man ofta stora fina frukter och när man tar ett bett i dessa smakar de... nästan ingenting. Det är ekonomiskt lönsamt att få stora smaklösa frukter då dessa betalas per vikt eller volym. Mycket vatten ger mer pengar.
 
Trådskapare
A

anders

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Öhman skrev:
Jag besökte Quinta do Covela i Minho som drivs helt biodynamiskt. Den lilla dalen där vingården ligger var som ett litet paradis. Har aldrig tidigare upplevt en plats där luften praktiskt taget vibrerat av liv; fåglar, insekter, dofter, smådjur, ödlor och ett överflöd av växlighet. Overkligt! Den absolut vackraste vingård jag någonsin besökt.

Nuno Araújo som driver vingården är en karismatisk affärsman. Han sa apropå biodynamiken: "Jag är ingen religiös man. Jag tror inte. Jag ser bara att det fungerar."

Låter som att just detta skulle kunna förklaras med meso-klimatet, djurliv och växtlighet frodas i dalen medan omgivande kullar är kargare. Om man inte sprutar ihjäl basen i näringskedjan vill säga. Jag ställer mig dock tveksam till att idyllen kan tillskrivas månens faser, homeopati eller kall fusion.
 

Öhman

Medlem
SV: Biodynamisk odling

anders skrev:
Låter som att just detta skulle kunna förklaras med meso-klimatet, djurliv och växtlighet frodas i dalen medan omgivande kullar är kargare. Om man inte sprutar ihjäl basen i näringskedjan vill säga. Jag ställer mig dock tveksam till att idyllen kan tillskrivas månens faser, homeopati eller kall fusion.

Jag vet inte vad eller varför och värderar det heller inte.
Poängen är att man kan ägna sig åt biodynamisk odling utan att bekymra sig om hur eller om det fungerar.
 

Segol

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Öhman skrev:
Jag vet inte vad eller varför och värderar det heller inte.
Poängen är att man kan ägna sig åt biodynamisk odling utan att bekymra sig om hur eller om det fungerar.

Då låter det mer som om han använder vissa metoder av gammal vana enligt nån princip om att inte laga det som inte är trasigt, om det nu inte var han som införde den biodynamiska driften. I mina öron låter det lite underligt att driva ett företag enligt uttalade principer utan att bry sig om eller kanske ens tro på de principer som styr driften men jag kanske missförstår...
 

Öhman

Medlem
SV: Biodynamisk odling

Segolas skrev:
Då låter det mer som om han använder vissa metoder av gammal vana enligt nån princip om att inte laga det som inte är trasigt, om det nu inte var han som införde den biodynamiska driften. I mina öron låter det lite underligt att driva ett företag enligt uttalade principer utan att bry sig om eller kanske ens tro på de principer som styr driften men jag kanske missförstår...

Det var han själv som införde den biodynamiska odlingen. Hur han kom fram till det beslutet vet jag inte. Men enligt honom själv gjorde han det inte av principiella skäl.
 
Toppen