Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Cédric Bouchard ?

Jos

Medlem
Allt som jag läst pratar om en tes. Har inte luktat så mycket på nyckelpigor så jag har ingen tydlig ståndpunkt i frågan. Har dock provat tillräckligt mycket med dig Jos för att veta hur mycket du uppskattar gröna toner @Jos
Det som inte syns finns inte :D

Men nu känns det som undertecknad bl.a. drev den här tråden lite väl off topic. Nu är det ju främst röda viner detta gäller och inte överhuvudtaget någon här som hittat något i Cédric Bouchards viner...
 
Last edited:
Toppen