Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Champagne - Bourgogne, priser

SV: Champagne - Bourgogne, priser

Tycker dagens websläpp är rätt intressant. En perfekt lagrad CdE 1982,24 tillgängliga, nu finns det fortfarande 12 stycken kvar.
Pris 1800 SEK

Jämför det med vilken panik det är kring Bourgogne. Nu hade ju visserligen SB totalt hjärnsläpp med en kvot på 6 stycken Armand Rousseau Chambertin och bara 36 flaskor men även de andra rök direkt.

Så mogen, huslagrad , prestigechampagne har en liten marknad, klart och tydligt.

PS. Drack en del Bougogne igår, mer om det senare
PS2. Drack en del skumpa och bordeaux också
 
Toppen