Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Den perfekta väskan för en vinnörd på resande fot

Jos

Medlem
Jag bara måste ha en... Finns det någon Finewines.se-rabatt? :)


Edit: Missade btw att det var den här gamla tråden. Och om någon undrar hur det gick med mina flaskor så tog jag hem alla 58(gav bort två) och de gick ner i 4 väskor. Alla fyra vägde över 30 kg styck men jag hade ett bonuskort på BA som gav mig extra bagage upp till 32kg/väska för alla i mitt resesällskap.
 
Last edited:
Toppen