Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Hjälpmedel för att söka på viner i augustisläppet

Trådskapare
T
Grymt snyggt @TraminerGewurz . Kanske kan du hjälpa undertecknad lite med de mediokra material vi får i samband med släpp från SB.
Tackar! Tyvärr är jag ingen expert på grafiska gränssnitt, så det blir ju inte så vackert. Men förhoppningsvis går det att använda.

Det borde kunna gå att få till något. Det bästa vore förstås om Systembolaget kunde publicera informationen om sina släpp i sin sortimentsfil tidigare än en vecka innan själva släppet, då det vore möjligt att få till detta helt automatiskt. Men annars om jag får en länk till en fil, helst i Json eller csv-format, men med excel, pdf eller dylikt så kan jag nog ordna något också.

Jag har jobbat en del med en ny "riktig" version som jag hoppas kunna presentera någon gång i nästa vecka. Och beroende filformat, så kanske det kan vara möjligt att få med den funktionalitet du vill ha i denna version.
 
Toppen