Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Lämna era förslag, synpunkter och önstemål här!

CH

Medlem
SV: Lämna era förslag, synpunkter och önstemål här!

shorepower skrev:
Du har väl en Ipad?

Jo men safari funkar utmärkt eftersom jag aldrig lägger upp bilder med iPaden.
 
Toppen