Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Livets Goda/Armand de Brignac

Bouzy

Medlem
SV: Livets Goda/Armand de Brignac

En liten tanke, det kanske är så att AdB skickar en typ av vin till journalister och levererar en annan?
 
Toppen