Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

NV Champagne att spara och glömma bort i 15 år

Å glöm inte Egly, Brut Tradition blir sagolika med ålder :). Har själv långlagringsprojekt på ganska många olika hus och odlare's NV. Utmaningen är ju att inte önska bort sitt liv och vilja spola fram tiden alltför fort, utan glömma bort som någon skrev o_O
 
Toppen