Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer

Beställning från Systembolaget och/eller IOGT-NTO?
http://www.dn.se/debatt/okant-bland-svenskar-att-alkohol-orsakar-cancer/
Åtminstone Peter Friberg har väl ägnat sig åt denna typ av opinionsbildning tidigare, bl.a. tillsammans med Anna Carlstedt..

Det är ju deras jobb så tror inte att det är en beställning. Retar mig dock på forskare som inte är vetenskapliga utan ger svepande skäl.
De 40% är extremvarianten (som är 37.5%) från den rapport som Systembolaget tagit som grund för sin propaganda.
Det är också viktigt att slå vakt om det vi har. Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol är mycket viktigt och gör en stor nytta för alla i Sverige genom att hålla skador och problem nere; ett viktigt sätt att begränsa tillgänglighet. Utan monopolet skulle konsumtionen vara nästan 40 procent högre och skadorna skulle öka. Utvecklingen med obehindrad kommersiell försäljning och förmedling av alkohol genom e-handel är därför mycket oroande. Vi måste slå vakt om monopolet på samma sätt som Norge och Finland har gjort och förtydliga den svenska lagstiftningen så att den här kommersiella verksamheten i Sverige kan stoppas.

Naturligtvis inte en slump att den kommer nu i samband med att regeringens rapport om privathandeln hanteras. Generellt saknas det fantasi och intresse att titta på andra bättre alternativ hos svenska forskare inom alkoholområdet. Ankdamm och bekvämlighet ligger nog bakom. Ovanligt för forskare att inte vara nyfikna men inom alkoholområdet så anses nog alla som debatterar för alternativa modeller till Systembolaget vara en modern motsvarighet till Galileo Galilei.
 
Trådskapare
Larseman

Larseman

Medlem
Jag försökte hitta lite fakta till stöd för den något svepande formuleringen "Nu vet vi att alkohol orsakar både bröstcancer och änd- och tjocktarmscancer." Hittade denna http://ajcn.nutrition.org/content/early/2012/01/04/ajcn.111.022145.full.pdf+html som visar att risken för tjocktarmscancer ökar något i den gruppen som har högst alkoholkonsumtion, men endast om det finns samma typ av cancer i släkten. Sett över hela den studerade gruppen (87861 kvinnor och 47290 män) så verkar faktiskt relativt sett fler absolutister drabbas än de som har den högsta alkoholkonsumtionen. Nu är jag inte jättebra på att läsa forskningsrapporter, men inte blir jag jätteorolig precis. Sedan kan man ju fråga sig om hög alkoholkonsumtion kanske också innebär andra livsstilsproblem som också kan påverka cancerrisken...
 

Silex

Medlem
Jag försökte hitta lite fakta till stöd för den något svepande formuleringen "Nu vet vi att alkohol orsakar både bröstcancer och änd- och tjocktarmscancer." Hittade denna http://ajcn.nutrition.org/content/early/2012/01/04/ajcn.111.022145.full.pdf html som visar att risken för tjocktarmscancer ökar något i den gruppen som har högst alkoholkonsumtion, men endast om det finns samma typ av cancer i släkten. Sett över hela den studerade gruppen (87861 kvinnor och 47290 män) så verkar faktiskt relativt sett fler absolutister drabbas än de som har den högsta alkoholkonsumtionen. Nu är jag inte jättebra på att läsa forskningsrapporter, men inte blir jag jätteorolig precis. Sedan kan man ju fråga sig om hög alkoholkonsumtion kanske också innebär andra livsstilsproblem som också kan påverka cancerrisken...
Här finns en ganska bra sammanfattning om de vetenskapliga fynden:
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/alcohol
Riskerna är inte oväntat störst med stor konsumtion och riskökningen är mycket liten vid ex ett glas vin per dag. Intressant också att risken för åtminstone två typer av cancer visar en tydlig omvänd korrelation, dvs alkoholintag är associerat med minskad risk för att få dessa cancertyper (njurcancer och non-Hodgkin lymfom). Slutligen är det ju viktigt att sätta saker i perspektiv. Exempelvis är risken att drabbas av colon-, rektal- och bröstcancer betydligt högre vid stor konsumtion av rött kött än vid stor konsumtion av alkohol enligt de senaste rapporterna på det området. Egentligen skulle man kunna skriva en precis likadan debattartikel med kött i fokus, och där finns ju dessutom en tydligare miljöaspekt.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Jag tror debattartikeln - som väl egentligen inte innehåller något nytt i sak - kan ses som en reaktion på förra veckans nyheter angående de positiva hälsoeffekterna (avseende hjärt- och kärlsjukdomar och total livslängd) av måttlig konsumtion av alkohol, som i sin tur var en reaktion på märklig rapportering om att resveratrol (ett av ämnena i rödvin) inte hade någon positiv effekt i en studie.
Jag tror helt enkelt att det är en reflexreaktion att skicka in en artikel om hur farligt alkohol är, så snart det skrivs något som går i motsatt riktning i svenska medier. Det är nämligen så att de alkohol"forskare" (ja, jag sätter citationstecken) som är lierade med nykterhetsrörelsen betraktar alla påståenden om positiva hälsoeffekter av alkohol (även om det gäller vin i måttliga mängder som enbart dricks i samband med måltider) som myter. Jag kan inte se att detta har en vetenskaplig grund, utan det är ett ideologiskt ställningstagande.

Ska man ta dessa studierna till sitt hjärta, blir ju folkhälsobudskapen så komplicerade: "Drick gärna lite alkohol, men absolut inte mycket." Dessutom så havererar totalkonsumtionsmodellen (eller åtminstone den nutida svenska tolkningen av den) om man ska väga in smärre positiva effekter.

Det vore trevligt med fler oberoende alkoholforskare i Sverige. Med oberoende menar jag sådana som inte är med i IOGT-NTO och inte är avlönade av Systembolaget, och för all del inte heller avlönade av alkoholtillverkare eller deras branschorganisationer. I den mån dessa alls finns i Sverige är de.

Synen på alkoholkonsumtion bland måttlighetsdrickare är i högsta grad en ideologisk fråga - bl.a. personlig frihet att välja sina mat- och dryckesvanor (även när överkonsumtion kan vara ohälsosam) kontra statliga ingrepp och regleringar. Det är trist att dessa professorer låtsas som något annat, och vill ge intryck av att det finns någon slags ideologifri folkhälsopolitik som dikterar en viss skattenivå och statliga monopol utan att man ska behöva fundera på hur det ser ut i övriga samhällssektorer och i övriga världen.
 

vininfo.nu

Medlem
Beställning från Systembolaget och/eller IOGT-NTO?
http://www.dn.se/debatt/okant-bland-svenskar-att-alkohol-orsakar-cancer/
Åtminstone Peter Friberg har väl ägnat sig åt denna typ av opinionsbildning tidigare, bl.a. tillsammans med Anna Carlstedt..

Alkohol kan orsaka cancer, men...
Debattartikeln är ett politiskt ställningstagande, vilket även tidigare svarande här på sidan antytt, och tillför absolut inget nytt i form av nya häpnadsväckande rön. Visst det finns en korrelation mellan alkoholintag och cancer, men samtidigt en omvänd korrelation mellan vinintag (om man bryter ut vår ärade dryck) och nämnda sjukdom, för att inte tala om när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar...

Mitt alldeles egna inlägg i debatten (om nu någon läser det) återfinns här:
https://vininfo.wordpress.com/2014/05/19/alkohol-kan-orsaka-cancer-men/
 

vininfo.nu

Medlem
har en vag aning om att sk "binge drinking" varit på uppåtgående bland yngre i franrike under en lägre tid, så jag var (inspirerad av @vininfo.nu och hans skriverier :)) tvungen att googla lite.
Hittade bland annat denna ovetenskapliga artikel hos the guardian : http://www.theguardian.com/world/2013/jul/29/france-binge-drinking-beuverie-express och det som är mest intressant är väl slutklämmen... 49000 döda pga alkohol 2009

Har den ursprungliga artikeln som är från 2013. Guerin S et al, "Alcohol-attributable mortality in France", Eur J Public Health (2013) 23 (4):588-593.

De 49000 döda 2009 (13% av alla dödsfall) är en uppskattning (obs!) och inkluderar cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, olyckor, självmord, ja allt som man kan tänkas relatera till alkohol. Och alltså inte bara "bingedrinking"... Dessutom nämns inte hur många liv som "sparats" genom den stora massans mer hälsosammare dryckesmönster. :)

Den svenska undersökningen (Sjögren H, Eriksson A, Broström G, Ahlm K. ”Quantification of alcohol-related mortality in Sweden”. Alcohol & Alcoholism 2000; 35:601-11) är lite kul att bläddra i. Alla dödsfall i Sverige mellan 1992 och 1996 har bedömts (antar jag uppskattats på liknande sätt som den franska artikeln ovan). Hur som helst så presenteras allt i tabellform så det är enkelt att läsa av data. 467391 personer dog mellan 1992 och 1996. 444263 av dessa så dog av sjukdomar (kallat för naturliga dödsfall i undersökningen). 6051 av dessa dog pga alkohol samtidigt som man räknar med att 24587 liv har sparats pga samma eländiga alkohol. Dvs alkoholen har sparat 18543 mer liv "netto". Låter ju bra eller hur? Problemet är bara att dom sparade liven generellt är 60+, dvs människor som lever längre då alkoholen skyddar dom mot framförallt hjärt- och kärlsjukdomar, medan dom tagna liven generellt är yngre människor, åtminstone om man även räknar in det dom kallar för onaturliga dödsfall (självmord, olyckor, mord, etc). Räknar man totalt (naturliga och onaturliga dödsfal) så sparade alkoholen hela 8318 liv under åren 1992 till 1996, detta alltså "netto"... Ladda gärna hem och läs, vet dock inte om den finns gratis någonstans där ute i "dimman"...

Som "fan" läser bibeln...
 
Last edited:

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Jag försökte hitta lite fakta till stöd för den något svepande formuleringen "Nu vet vi att alkohol orsakar både bröstcancer och änd- och tjocktarmscancer." Hittade denna http://ajcn.nutrition.org/content/early/2012/01/04/ajcn.111.022145.full.pdf html som visar att risken för tjocktarmscancer ökar något i den gruppen som har högst alkoholkonsumtion, men endast om det finns samma typ av cancer i släkten. Sett över hela den studerade gruppen (87861 kvinnor och 47290 män) så verkar faktiskt relativt sett fler absolutister drabbas än de som har den högsta alkoholkonsumtionen. Nu är jag inte jättebra på att läsa forskningsrapporter, men inte blir jag jätteorolig precis. Sedan kan man ju fråga sig om hög alkoholkonsumtion kanske också innebär andra livsstilsproblem som också kan påverka cancerrisken...
Confounder i form av rökning - har den tagits hänsyn till?
(Tiden räcker inte till att läsa rapporten, har ju ett annat liv att ta hänsyn till.)
Oavsett är det en artikel som skämmer ut en professor.
KAN DU INTE BÄTTRE ÄN SÅ? *pft*
 

vininfo.nu

Medlem
Beställning från Systembolaget och/eller IOGT-NTO?
http://www.dn.se/debatt/okant-bland-svenskar-att-alkohol-orsakar-cancer/
Åtminstone Peter Friberg har väl ägnat sig åt denna typ av opinionsbildning tidigare, bl.a. tillsammans med Anna Carlstedt..

Detta med att det skulle vara en allmän ”sanning” att alkohol ger cancer är allt annat än sant.

Det finns snarare vetenskapliga belägg för att man måste upp i vissa nivåer för att man skall se en ökad dödlighet i cancer, medan låga nivåer snarare ger en lägre dödlighet (jämfört med om man inte dricker någon alkohol alls). En sammanställning av alla ”relevanta” epidemiologiska undersökningar som gjorts på området (fram till och med april 2012) publicerades i Annals of Oncology 2013. Man skriver i slutsatsen bl.a. ”In summary, this meta-analysis shows a J-shaped relationship between alcohol consumption and all cancer mortality, which confirms the health hazards of heavy drinking(≥50 g/day) and benefits of light drinking (≤12.5 g/day). As for the gender-specific dose–risk relation, special attention should be paid to the impact of heavy drinking in females.”.

[Jin M, Cai S, Guo J, Zhu Y, Li M, et al. ”Alcohol drinking and all cancer mortality: a meta-analysis”. Annals of Oncology 2013; 24:807–816.]

Med detta som underlag så måste man väl säga att våra svenska professorer inte riktigt håller sig till sanningen...
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Detta med att det skulle vara en allmän ”sanning” att alkohol ger cancer är allt annat än sant.

Det finns snarare vetenskapliga belägg för att man måste upp i vissa nivåer för att man skall se en ökad dödlighet i cancer, medan låga nivåer snarare ger en lägre dödlighet (jämfört med om man inte dricker någon alkohol alls). En sammanställning av alla ”relevanta” epidemiologiska undersökningar som gjorts på området (fram till och med april 2012) publicerades i Annals of Oncology 2013. Man skriver i slutsatsen bl.a. ”In summary, this meta-analysis shows a J-shaped relationship between alcohol consumption and all cancer mortality, which confirms the health hazards of heavy drinking(≥50 g/day) and benefits of light drinking (≤12.5 g/day). As for the gender-specific dose–risk relation, special attention should be paid to the impact of heavy drinking in females.”.

Med detta som underlag så måste man väl säga att våra svenska professorer inte riktigt håller sig till sanningen...
Detta är i så fall ännu en spik i kistan för "totalkonsumtionsmodellens" vetenskaplighet. (Modellen förekommer i olika versioner där den ursprungliga gällde förekomsten av högkonsumenter vid en viss totalkonsumtion, jag syftar på den nutida svenska tolkning där total alkoholmängd direkt kan omsättas i mängden sjukdomar och dödsfall.) För hjärt-kärlsjukdomar gäller ju inte ett linjärt samband, men för cancer har man uppenbarligen fortsatt att anta detta.
Systembolagets propagandasiffror kring antal färre dödsfall, sjukdomsdagar o.s.v. bygger på en modell med linjära samband mellan alkoholkonsumtion och skadeutfall (och på ett antal andra antaganden som inte heller står för syn).
 

vininfo.nu

Medlem
Beställning från Systembolaget och/eller IOGT-NTO?
http://www.dn.se/debatt/okant-bland-svenskar-att-alkohol-orsakar-cancer/
Åtminstone Peter Friberg har väl ägnat sig åt denna typ av opinionsbildning tidigare, bl.a. tillsammans med Anna Carlstedt..

Har för skojs :) skull mailat de två professorerna. Skall bli intressant och se om (och vad) dom svarar.

Mitt mail:
-------------------------------------
Jag är en tämligen vinintresserad livsmedelskemist. Läser mycket och då även vetenskaplig litteratur på området.
Hur som helst så blev jag förvånad när jag läste Er debattartikel ”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer” i DN, detta då den inte innehöll några nya häpnadsväckande rön, och samtidigt kom med påståenden som inte riktigt stämmer med min ”världsbild”.
Detta då undersökning (efter undersökning) när det gäller epidemiologi och förhållande mellan alkohol och dödlighet i just cancer snarare snarare visar att ett måttligt bruk skyddar mot cancer medan ett ”överbruk” är skadligt. Dvs att nyttan/skadan har inte har ett linjärt förhållande med intaget. Detta med att det skulle vara en allmän ”sanning” att alkohol ger cancer är alltså inte helt korrekt.
För att belysa min ståndpunkt så är sammanställningen av alla ”relevanta” epidemiologiska undersökningar som gjorts på området (fram till och med april 2012) som publicerades i Annals of Oncology 2013 belysande. Man skriver i slutsatsen bl.a. ”In summary, this meta-analysis shows a J-shaped relationship between alcohol consumption and all cancer mortality, which confirms the health hazards of heavy drinking(≥50 g/day) and benefits of light drinking (≤12.5 g/day). As for the gender-specific dose–risk relation, special attention should be paid to the impact of heavy drinking in females.”.
[Jin M, Cai S, Guo J, Zhu Y, Li M, et al. ”Alcohol drinking and all cancer mortality: a meta-analysis”. Annals of Oncology 2013; 24:807–816.]

-------------------------------------
Dom kan naturligtvis nedvärdera min refererade artikel men har sett att den ofta just refereras till när det gäller att alkohol (i för stora mängder) ger cancer, så i så fall så tar dom bara till sig dom resultat som tilltalar dom och negligerar allt annat...

// Lars
 

Silex

Medlem
Har för skojs :) skull mailat de två professorerna. Skall bli intressant och se om (och vad) dom svarar.
Dom kan naturligtvis nedvärdera min refererade artikel men har sett att den ofta just refereras till när det gäller att alkohol (i för stora mängder) ger cancer, så i så fall så tar dom bara till sig dom resultat som tilltalar dom och negligerar allt annat...

// Lars

Jag hoppas du får ett svar och det skall bli intressant att se vad de säger. Jag tycker dock detta belyser problemet hur den nyanserade bilden ofta går förlorad när forskning skall beskrivas i dagspress (vilket naturligtvis är ett måste), och det blir då fritt spelrum att använda forskningsresultat för exempelvis politiska utspel. Skall man gå in i mer detalj i forskningsfältet så blir det väldigt tydligt att ingenting är svart eller vitt. Olika cancertyper är associerade på olika sätt, där alkohol kan vara skyddande eller en riskfaktor beroende på konsumtionsmängd och cancertyp. Meta-studier som då räknar ut en generell cancerrisk kommer påverkas av vilka cancertyper som ingår och i vilken utsträckning de representerar prevalensen i befolkningen. Om det dessutom skiljer sig mellan män och kvinnor, mellan olika länder, befolkningsgrupper etc. blir det än mer komplext. Skulle inte förvåna mig om professornerna (om de lägger ner tiden) kan ta fram ett antal artiklar i renommérade tidsskrifter som stödjer deras uttalande, och precis som du visat kan man hitta artiklar som visar motsatsen (i alla fall vid måttlig konsumtion). Exempelvis har flera studier visat ett svagt samband mellan alkoholintag och bröstcancer, även när intaget är lågt, och det är ju en mycket vanlig form av cancer. Alltså, det är svårt att göra generella uttalanden om "cancer" och risk vad det än gäller. Som jag nämnde i ett inlägg ovan måste man sätta det i relation till andra risker i livet, och då blir det tydligt att alkohol som riskfaktor för cancer inte är så mycket att bry sig om så länge konsumtionen är måttlig. Det är ju i alla fall tydligt att "larm-rapporten" bara var ett politiskt utspel och det är synd när professorer använder sina titlar och "vetenskapliga" argument på ett sådant sätt.
 

vininfo.nu

Medlem
Har för skojs :) skull mailat de två professorerna. Skall bli intressant och se om (och vad) dom svarar.

Har fått svar från Peter Allebeck, se nedan

"Hej Lars, tack för dina synpunkter, och jag förstår om många insatta inte tycker det är så mycket nytt.

Ang cancer vill jag också hänvisa till en rapport vi nyligen ställt samman på uppdrag av socialdepartementet, och som det inte fanns utrymme att nämna i DN-artikeln. Den bygger på mycket omfattande litteratursammanställningar som gjorts i det globala sjukdomsbördeprojektet, och slutsatsen är att den sammanlagda effekten av alkohol för sjukdomsbördan av cancer är mer skadeeffekter än möjliga positiva effekter av låg konsumtion för enstaka cancerformer.

Jag bifogar den, eftersom du verkar vara flitig på att läsa och ta in information.

Vänlig hälsning, Peter Allebeck"

Rapporten som hänvisas till laddas ner här:
http://www.hfsnatverket.se/lib/get/doc.php?id=1535fb65e0816a

Rapporten tar liten hänsyn till att måttlighetsbruk leder till lägre mortalitet totalt sett, men alltså även cancer mer specifikt. Utan handlar mer om den totala belastningen i sjukvården för skador orsakade av alkohol, narkotika och tobaksrökning. Belastning inklusive alkoholmissbruk, trafikskador, olyckor etc. Alltså inget direkt underlag som på något sätt visar att alkohol i måttliga mängder faktiskt borde göra att en hel del belastning undvikes. Regelrätta epidemiologiska undersökningar refereras inte heller till i deras referenslista... Men visst, det råder väl ingen tvekan om att skador av alkohol är en stor sammhälsbörda. Men det är nog inte måttlighetsdrickarna som står bakom denna...

Tittar vi exempelvis på den danska undersökningen "Type of Alcohol Consumed and Mortality from All Causes, Coronary Heart Disease, and Cancer" där man följt närmare 25000 danskar (män och kvinnor mellan 20 och 98 år gamla) så kom man fram till att risken att dö i förtid var 0.82 om man drack 8-21 glas alkohol (á 12 gram alkohol) i veckan (oavsett om det var sprit, öl eller vin) och 0.76 (0.67-0.86, 95% konfidensintervall) om man drack 8-12 glas vin/veckan. Risken att dö för personer som drack mindre en 1 glas alkohol i veckan var 1.0. (Under tiden som undersökningen fortskred så han närmare 5000 personer dö.)
[Grønbaek M1, Becker U, Johansen D, Gottschau A, Schnohr P, Hein HO, Jensen G, Sørensen TI. ”Type of alcohol consumed and mortality from all causes, coronary heart disease, and cancer”. Ann Intern Med. 2000 Sep 19;133(6):411-9.]

Och ungerfär så ser det ut i epidemiologisk undersökning efter undersökning...

 

Vino fino

Medlem
Och ungerfär så ser det ut i epidemiologisk undersökning efter undersökning...
Absolut.

Och ett standardknep som dessa ideologiskt motiverade forskare tar till är att projicera upp problemgruppen i sina prognoser. Dvs. man utgår ifrån att problemgruppen kan stiga från dagens 5-10% rakt upp till procenttal som är helt orealistiska--- inte någon gång under mänsklighetens historia har missbruk varit vitt utbrett i populationen (oavsett vi pratar lotusblomman, opium, alkohol, psykofarmaka) om samhället i stort fungerar någorlunda.

De som idag med Monopolet huvudsakligen missbrukar alkohol tillhör samma riskgrupp som gjorde det innan privatimporten släpptes fri, och det är samma riskgrupp som kommer göra det om alkohol släpps helt fritt. Precis som med narkotika är alla försök att stoppa utbudet mer eller mindre lönlösa--- det som samhället faktiskt kan påverka är efterfrågan. Rehabilitering, undervisning, stödinsatser från myndigheter, framtidsmöjligheter osv. Jag kan slå vad en årslön om att långtidsarbetslöshet är mycket farligare för alkholkonsumtionen än om Monopolet skulle rasa, om vi tittar på riskgruppens beteende.

Men den grundläggande sanningen vill dessa trosbekännare aldrig erkänna. Deras slutsatser baseras alltid på att riskgruppen är normen för oss alla. 5-10% av befolkningen förväntas vara en spegel för hur resten kommer bete sig. I deras ögon har vi alla en hustrumisshandlande a-lagare på en bänk gömd djupt inom oss, "just waiting to get out".

(På ett djupare psykologiskt plan kan man fundera över den här projektionen och vad den säger om hur dessa forskare ser på sig själva och det odjur inom sig som de försöker hålla tillbaka… man ska vara försiktig med trosfanatiker och moraliska profeter, oavsett om de heter Kapten Klänning eller IOGT)
 

Silex

Medlem
Har fått svar från Peter Allebeck, se nedan

"Hej Lars, tack för dina synpunkter, och jag förstår om många insatta inte tycker det är så mycket nytt.

Ang cancer vill jag också hänvisa till en rapport vi nyligen ställt samman på uppdrag av socialdepartementet, och som det inte fanns utrymme att nämna i DN-artikeln. Den bygger på mycket omfattande litteratursammanställningar som gjorts i det globala sjukdomsbördeprojektet, och slutsatsen är att den sammanlagda effekten av alkohol för sjukdomsbördan av cancer är mer skadeeffekter än möjliga positiva effekter av låg konsumtion för enstaka cancerformer.

Jag bifogar den, eftersom du verkar vara flitig på att läsa och ta in information.

Vänlig hälsning, Peter Allebeck"

Rapporten som hänvisas till laddas ner här:
http://www.hfsnatverket.se/lib/get/doc.php?id=1535fb65e0816a

Rapporten tar liten hänsyn till att måttlighetsbruk leder till lägre mortalitet totalt sett, men alltså även cancer mer specifikt. Utan handlar mer om den totala belastningen i sjukvården för skador orsakade av alkohol, narkotika och tobaksrökning. Belastning inklusive alkoholmissbruk, trafikskador, olyckor etc. Alltså inget direkt underlag som på något sätt visar att alkohol i måttliga mängder faktiskt borde göra att en hel del belastning undvikes. Regelrätta epidemiologiska undersökningar refereras inte heller till i deras referenslista... Men visst, det råder väl ingen tvekan om att skador av alkohol är en stor sammhälsbörda. Men det är nog inte måttlighetsdrickarna som står bakom denna...

Tittar vi exempelvis på den danska undersökningen "Type of Alcohol Consumed and Mortality from All Causes, Coronary Heart Disease, and Cancer" där man följt närmare 25000 danskar (män och kvinnor mellan 20 och 98 år gamla) så kom man fram till att risken att dö i förtid var 0.82 om man drack 8-21 glas alkohol (á 12 gram alkohol) i veckan (oavsett om det var sprit, öl eller vin) och 0.76 (0.67-0.86, 95% konfidensintervall) om man drack 8-12 glas vin/veckan. Risken att dö för personer som drack mindre en 1 glas alkohol i veckan var 1.0. (Under tiden som undersökningen fortskred så han närmare 5000 personer dö.)
[Grønbaek M1, Becker U, Johansen D, Gottschau A, Schnohr P, Hein HO, Jensen G, Sørensen TI. ”Type of alcohol consumed and mortality from all causes, coronary heart disease, and cancer”. Ann Intern Med. 2000 Sep 19;133(6):411-9.]

Och ungerfär så ser det ut i epidemiologisk undersökning efter undersökning...
Jag kikade snabbt på rapporten och ser att de definierar låg konsumtion för män som <40g ren alkohol/dag, vilket motsvarar en gräns på 50cl vin per dag. Dricker man det är man väl redan alkoholist enligt Systemets/IQs självtest..... Då tycker jag den danska studien du beskriver är rimligare i sin indelning.
 

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Säger det igen: det är skamligt lågt och religiöst vinklat. Hur kan denne man åtnjuta ett statsfinansierat förtroende?
 

vininfo.nu

Medlem
Har nu svarat "pojkarna" med:

Tack för mailet och den medskickade rapporten “Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika och tobaksrökning?”. Intressant läsning, men...

Rapporten tar (såvitt jag kan se) liten hänsyn till att måttlighetsbruk leder till lägre mortalitet totalt sett, men alltså även cancer mer specifikt. Den är helt enkelt inte ett underlag för att kunna påstå att alkohol generellt (alltså även vid måttligt bruk) orsakar cancer.

Dels så har “rapporten” satt (definierat) en låg alkoholkonsumtion på hela < 40 gram alkohol och dag för män, vilket motsvarar en halv flaska rödvin per dag. Alltså en hög "låg konsumtion" och något som väl knappast kan kallas för "måttlighetsbruk"? Finns väl "ingen" som tror att en halvflaska vin (eller mer) per dag (år ut och år in) inte leder till skador. Artikeln jag refererade till i mitt ursprungliga mail, en omfattande “reviewartikel” (som du för övrigt inte kommenterade), hade satt en låg alkoholkonsumtion (“light drinking”) på 12.5 gram alkohol och dag. En artikel som just handlade om Alkohol och dödlighet i cancer.

Och dels så handlar rapporten mer om den totala belastningen i sjukvården för skador orsakade av alkohol, narkotika och tobaksrökning. Belastning inklusive alkoholmissbruk, trafikskador, olyckor etc. Alltså inget direkt underlag som visar (eller ens skulle kunna visa) att alkohol i måttliga mängder faktiskt borde göra att en hel del belastning undvikes.

Regelrätta epidemiologiska undersökningar gällande samband mellan alkohol och cancer refereras inte heller till i rapportens referenslista vilket var det som min ursprungliga frågeställning dessutom handlade om...

Men visst, det råder väl ingen tvekan om att skador av alkohol är en stor samhällsbörda.
Men måttlighetsdrickarna är oskyldiga (åtminstone till motsatsen bevisats)...
 

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Har nu svarat "pojkarna" med:
Tack för mailet och den medskickade rapporten “Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika och tobaksrökning?”. Intressant läsning, men...

Rapporten tar (såvitt jag kan se) liten hänsyn till att måttlighetsbruk leder till lägre mortalitet totalt sett, men alltså även cancer mer specifikt. Den är helt enkelt inte ett underlag för att kunna påstå att alkohol generellt (alltså även vid måttligt bruk) orsakar cancer.

Dels så har “rapporten” satt (definierat) en låg alkoholkonsumtion på hela < 40 gram alkohol och dag för män, vilket motsvarar en halv flaska rödvin per dag. Alltså en hög "låg konsumtion" och något som väl knappast kan kallas för "måttlighetsbruk"? Finns väl "ingen" som tror att en halvflaska vin (eller mer) per dag (år ut och år in) inte leder till skador. Artikeln jag refererade till i mitt ursprungliga mail, en omfattande “reviewartikel” (som du för övrigt inte kommenterade), hade satt en låg alkoholkonsumtion (“light drinking”) på 12.5 gram alkohol och dag. En artikel som just handlade om Alkohol och dödlighet i cancer.

Och dels så handlar rapporten mer om den totala belastningen i sjukvården för skador orsakade av alkohol, narkotika och tobaksrökning. Belastning inklusive alkoholmissbruk, trafikskador, olyckor etc. Alltså inget direkt underlag som visar (eller ens skulle kunna visa) att alkohol i måttliga mängder faktiskt borde göra att en hel del belastning undvikes.

Regelrätta epidemiologiska undersökningar gällande samband mellan alkohol och cancer refereras inte heller till i rapportens referenslista vilket var det som min ursprungliga frågeställning dessutom handlade om...

Men visst, det råder väl ingen tvekan om att skador av alkohol är en stor samhällsbörda.
Men måttlighetsdrickarna är oskyldiga (åtminstone till motsatsen bevisats)...
頑張って下さい。
 
Toppen