Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer

Tycker det här ämnet förtjänade en egen tråd. Speciellt tack till @vininfo.nu för den extra dimensionen att kontakta de två professorerna direkt.

Tyvärr är ju oftast forskning och framförallt det som används i debatter kring alkohol och monopol vinklat, överdrivet och ibland taget ur sitt sammanhang. Det är ett fåtal personer som hörs och syns, personer vilkas synpunkter tas som sanningar av politiker som inte orkar sätta sig in i ämnet. Sanningar som också används till propaganda av Systembolagets och dess supportorganisation IOGT-NTO.
 
Toppen