Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Raveneau

Dave

Medlem
Trots genom att sitta på en mobil med ganska dåligt internet fick jag inga felmeddelanden förutom att varje sida laddade i ca 5 sekunder så fick jag bekräftelse för en fl MdT. Tog väl 45 sekunder det hela, inget makuleringssms hittills i alla fall. Också första gången någonsin jag lyckats.
 
Toppen