Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Restaurangmomsen.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Hej på er,
Jag skrev precis följande inlägg på Fajsbök men tänkte att jag lägger upp det här också för ytterligare en diskussionspunkt. Självklart är det väldigt svårt att få med allt man tycker och tänker på ett antal tecken som fortfarande gör att någon tänkande människa vill/kan/orkar läsa. Ska bli intressant att se vad ni tycker i frågan.

Inlägget i sin helhet följer nedan:

Ok. Jag har inte velat ta i frågan om den höjda restaurangmomsen, inte egentligen. Visst finns det en logik i att det är olika momssatser på mat i butik kontra restaurang, jag tycker faktiskt det - i grund och botten är restaurangbranschen ett serviceyrke det också, så sett till det kan jag förstå att människor vurmar för att höja momsen till 25% igen.

Men med det sagt: en höjd moms på restaurangmat är inte i första hand en attack på restaurangbranschen. Det är en attack på den framväxande svenska primärproduktionen av lokalproducerade kvalitetsråvaror.

Sverige är fortfarande ett gastronomiskt utvecklingsland. Matlandet Sverige, ett initiativ som syftar till att lyfta Sveriges anseende internationellt har ett nästan 100% exportfokus. Målet är att se till att svensk matproduktion ska finna nya marknader; som ett led i detta så lägger man mycket fokus på politiska kontakter, såklart - och på att lyfta det svenska, alltså haka på det skandinaviska, gastronomiska undret. Allt gott och väl så långt.

Problemet med ett 100% exportfokus är att man glömmer den inhemska marknaden.

Vad händer 2015 när Guide Michelin släpper sin första guide över Skandinavien - när människor aktivt kommer att resa till Sverige för att åka runt på olika restauranger över hela landet - och inte bara i storstäderna? När de går in i matbutikerna för att studera det svenska gastronomiska undret och bara hittar bulk och importerat? Chark från Italien och Spanien, ostar från Frankrike, kött från Danmark?

De senaste 10 åren har sett hur den svenska produktionen av kvalitetsråvaror har vuxit. Drivet av entusiaster som vill skapa förändring och som brinner för produkten. Människor som är villiga att låta djur gå fritt, att låta dem växa, att vänta med att slakta - kanske i flera år. Människor som förstår att kvalitet är någonting som man måste vänta på. Någonting som kostar pengar. Samtidigt har vi en politik som främjar import och export - det gör att det inhemska köttet, de inhemska charkprodukterna och ostarna - inte kan konkurrera i matbutiker. Vilket för oss tillbaka till restaurangerna. Och restaurangmomsen.

Det stora utloppet för lokalproducerat i Sverige idag är restauranger. Restaurangerna köper Svenskt kött, de köper ostar, de köper charkuterier, de är med plockar ut grönsaker; de lyfter små, spännande och annorlunda produkter och de för ut dem till en intresserad allmänhet.

Och det är där, mina vänner, som förändringen börjar. När produkterna sprids till matintresserade, som sprider det till sina vänner, som sedan frågar i butikerna. Ett riktigt matland kräver en levande inhemsk marknad för produkterna som produceras.

Se på efterfrågan på ekologiskt odlade produkter. Det som för 10 år sedan var ett skämt är idag kanon.

Det är därför frågan om restaurangmomsen är så otroligt viktig. En höjd restaurangmoms är ett direkt hot mot den framväxande lokala kvalitetsproduktionen. Det handlar om plånboken: om det blir för dyrt går det inte att sälja.

Så enkelt är det.

Kramar,

Jimmy.
 

Vino fino

Medlem
Ska bli intressant att se vad ni tycker i frågan.
Jag håller inte riktigt med...

Mitt företag sysslar med avancerad tjänsterådgivning. Vi är närproducerade, baserade i Sverige, använder svenska underleverantörer, betalar alla våra skatter och avgifter. Varför ska våra tjänster beskattas högre än restaurangers?

Frågan om svensk matkultur är mycket mer komplex än restaurangmomsen. Den har inte så lite att göra med bondekooperationens frammarsch efter andra världskriget och satsningen på stordrift i allt: Scan, Arla, osv. osv. Jag håller personligen LRF & Co ansvariga för en stor del av fördumningen av svenska konsumenter.

Den har också att göra med familjen Dafgårds osannolika framgång med sin kampanj att övertyga matmödrar på svenska skolor under 60-talet att halvfabrikat betydde mindre arbete i skolköken. (Vem bryr sig om elevernas matkultur?). Vi vet vad som hände, vi som gick i skolan efter detta.

Det finns många fler faktorer som har lett fram till dagens situation, urbanisering, minskad kontakt med jordbruket, en luteransk för att inte säga puritansk inställning till njutning, 80-talets larmrapporter om fett, vår svenska kroppshysteri, etc etc etc. Inte minst har svenska konsumenter en mycket märklig inställning till mat--- allt ska gå fort och alla gnäller på att de inte har tid att laga riktigt mat. Vi vill heller inte betala vad det rimligen kostar att framställa första klassens råvaror.

Jag har levt i Brasilien där oprocessade råvaror är helt momsbefriade. Det befrämjar lokal produktion (transportkostnaden blir en större del av priset), det främjar den goda matkulturen eftersom folk köper mindre halv- och helfabrikat, och det gynnar restaurangnäringen.

Jag anser att restaurangbranschen självklart skall betala samma moms som vi andra.
 
Toppen