Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sodastream, vitt vin och Champagne

ekolle

ekologist
Tror uppriktigt sagt att smakar vinet dåligt så blir det inte bättre i en sodastreamer. Ett alternativ är ju kryddor, socker och att värma det. Brukar funka också :)

Varför inte pröva med ett riktigt dyrbart vin? Det kanske blir ännu bättre och dyrbarare? Det kanske är något man skulle kunna crowdfunda.....
 
Toppen