Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Tillfälligt sortiment 10 februari 2023

Sonderlese

Medlem
Mitt största motstånd är den dubbla beskattning som äger rum.
Jag har full förståelse för varje lands skattepolitik, men i ett sådant här fall skall vi som EU-medborgare inte behöva ansöka hos inköpslandet att återfå moms och punktskatter efter att betalat i hemlandet, det skall Skatteverken göra åt våra vägnar. Det strider mot både svensk rätt och EU rätt.

Jag begriper inte att det får gå till på det här viset!
 
Mitt största motstånd är den dubbla beskattning som äger rum.
Jag har full förståelse för varje lands skattepolitik, men i ett sådant här fall skall vi som EU-medborgare inte behöva ansöka hos inköpslandet att återfå moms och punktskatter efter att betalat i hemlandet, det skall Skatteverken göra åt våra vägnar. Det strider mot både svensk rätt och EU rätt.

Jag begriper inte att det får gå till på det här viset!
Ingen som orkat dra det till EU-domstolen är den enkla anledningen.
För dagens lagstiftning skulle aldrig klara en prövning där av precis se anledningar du nämner
 

Bastardo

Medlem
Jag tror att anledningen till att man inte betalar punktskatt i många fall är för att det är,för krångligt. Om du gör ett test och redovisar hur det går så kanske det får effekten att fler betalar in skatten, och du gör en samhällstjänst.
Man vet aldrig vad som kan hända … Hittar jag ett vin som jag är väldigt sugen på att köpa, så kan jag använda kanske även den här möjligheten, men det kan dröja ett tag.
Jag är för ’feg’ för att våga köpa vin utan att betala in punktskatten. Första gången jag skulle köpa lite rom på nätet många år sen åkte jag fast på första försöket. När man blir bränt så tappar man modet att försöka göra om den bedriften. :p
 
Toppen