Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Utredning om e-handel och hemleverans av alkoholdrycker

Följ presskonferensen direkt på nätet. Ska bli intressant att se vad som kommit fram. Kanske blir konklusionen att Systembolaget måste sluta med hemleverans och stänga ner sin webbshop?

Pressmeddelande

upload_2014-7-9_0-37-58.png
 
Trådskapare
A
SvD har publicerat en debattartikel av Jörgen Hettne, särskild utredare: Nätbutiker och matkassar med alkohol bör förbjudas

Något splittrad artikel som avslutas med:

Det skapas alltså ett klart och tydligt alternativ för e-handel med alkohol inom lagens ram. Kanske kan man säga att e-handel med alkohol därmed blir ”rumsrent”.

För övrigt så reflekterar jag över att en statlig utredare skriver en debattartikel innan utredningen publicerats. Är det vanligt eller ens lämpligt?
 

sunqan

Vinös
Den artileln var riktigt usel - dåliht undrebyggd och full av lösryclta påståenden. Undrar om utredningen håller lika dålig kvalitet.
Vad gäller leveranserna känns det inte som nån större skillnad mot idag... systemblaget levererar ju måndag-fredag 8-20, en normal leverans från utlandet är väl vardagar 8-17 :) och utlämningsrekvisiten finns väl redan idag (enbart till mottagaren personligen,ålderskintrollosv (kan tom stå i punktskattedirektivet.)
Utredningen innebär då ett kvalifucerat slöseri med våra pengar mao.. mer så än vanligt.
 
Trådskapare
A
Utredningen går nu att ladda ner

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/36/66/7da62dbe.pdf

På sidan 22 står intressant information. Någon som vet hur man kan få ut informationen som Systembolaget har levererat?

Därutöver har utredaren, efter förfrågan från Systembolaget AB,
IOGT/NTO, Alkoholpolitiskt Forum och Konkurrensverket,
träffat företrädare för dessa organisationer samt tagit emot material
av relevans för utredningen.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
På sidan 22 står intressant information. Någon som vet hur man kan få ut informationen som Systembolaget har levererat?
Alla statliga utredningar är formellt egna myndigheter (men får all sin service från regeringskansliet), så de ska rimligtvis följa offentlighetsprincipen och arkivlagstiftning m.m. En inkommen handling från ett statligt bolag ska således diarieföras och utgör en allmän handling. Har svårt att se att det kan finnas något innehåll som motiverar sekretess enligt aktuella paragrafer i lagen. Du bör kunna kontakta regeringskansliets registratur och fråga om registrerade handlingar från aktuell utredning, eller möjligen utredningen direkt om de fortfarande jobbar med att avveckla sig. Sedan kan det hela ju kompliceras av semestertider och avvecklingen av utredningen. Skulle inte bli förvånad om "städjobb" av typen skicka handlingar till registraturen för diarieföring är något som man gör när man avvecklar sig, trots att det egenligen ska ske direkt.
I ett normalt diarium finns det uppgift avsändare, ärendemening och datum. Så om registraturen funkar ska du kunna fråga just efter handlingar från Systembolaget till aktuell utredning.
 

sunqan

Vinös
Är det någon som kan förklara den reella skillnaden mellan dessa två lydelser (4 kap 4§ punkt 7 är gamla lydelsen, 5§ nya) (sid 18/19):

7. av en enskild person, som förvärvat spritdrycker, vin starköl eller andra jästa alkoholdrycker utanför Sverige, genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat befordran, allt under förutsättning att personen fyllt 20 år, införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

respektive
5 §
En enskild person som fyllt 20 år som förvärvat spritdrycker, vin starköl eller andra jästa alkoholdrycker utanför Sverige får själv eller genom säljarens försorg föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör, allt under förutsättning att dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.
I fråga om skattskyldighet och särskilda villkor för sådan införsel som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

det sista stycket i 5§ verkar dessutom vara totalt redundant, värt att notera är att utredningen INTE föreslår nån ändring av alkoholskattelagen vilket även tydliggörs av 3.8 (sid 27) i utredningen.

det är väl egentligen bara 4 kap 6§ som har någon praktisk betydelse av de relativt godartade och små ändringarna som görs. transporten ska ju fortfarande kunna levereras vardagar mellan 8 och 20 (samt lördagar 8-15 eller när nu detaljhandelsbolaget har öppet) vilket ganska väl motsvarar de tider man kan få försändelser levererade (finns det några som levererar på lördagar?)
 

sunqan

Vinös
inte heller kap 8 i utredningen innehåller något häpnadsväckande och radikalt, det känns som att utredaren föreslår minsta möjliga förändringar och egentligen bara ett försök att förtydliga vad avsikten med att tillåta privatinförsel och distanshandel varit.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
För övrigt så reflekterar jag över att en statlig utredare skriver en debattartikel innan utredningen publicerats. Är det vanligt eller ens lämpligt?
Inget att fundera över att debattartikeln publiceras samma dag som utredningen presenteras, även om samma dag innebär några timmar före. Ska något skrivas dagen efter, så ska det vara reaktioner på utredningen i enlighet med debattredakörslogiken. Tvärtom så kan en sådan här blänkare rentav vara bra ur ett granskningsperspektiv, för då har de som finns på presskonferensen haft någon timme till på att fundera på bra frågor.
 
Trådskapare
A
En intressant aspekt är att förslaget kommer att påverka ren privatimport Minimering av företag som får transportera , oberoende om man sköter allt själv är en allvarlig konkurrensbegränsning samt kommer att öka kostnaderna. Leverans måste ske under kontorstid och till hemadress vilket också kan driva kostnader, både för leverantör och privatperson
 

sunqan

Vinös
det står dock inte "kontorstid" i den föreslagna lagtexten:
7 §
Alkoholdrycker som införts enligt 5 § får levereras endast till den enskildes privata adress och endast under tider då sådana drycker tillhandahålls av det bolag som avses i 5 kap 1 §. Detta gäller dock inte om dryckerna levereras av en privatperson.

Dvs 8-20 vardagar (systembolagets tider för hemleverans) och lördagar 10-15 (butikers öppettider).
minimering av företag som får transportera - nåja... "en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat befordran" är väl exakt samma ordalydalse i både nuvarande lagtext och den föreslagna :)
att människan sedan skrev något annat i sitt debattinlägg pekar väl bara på att han borde gjort ett bättre jobb :)
 
Trådskapare
A
minimering av företag som får transportera - nåja... "en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat befordran" är väl exakt samma ordalydalse i både nuvarande lagtext och den föreslagna :)
att människan sedan skrev något annat i sitt debattinlägg pekar väl bara på att han borde gjort ett bättre jobb :)

Skillnaden är paragraf 9.2 där transportören kommer få anmälningsskyldighet. Så antalet minskar troligen.

det står dock inte "kontorstid" i den föreslagna lagtexten:
7 §
Alkoholdrycker som införts enligt 5 § får levereras endast till den enskildes privata adress och endast under tider då sådana drycker tillhandahålls av det bolag som avses i 5 kap 1 §. Detta gäller dock inte om dryckerna levereras av en privatperson.

Dvs 8-20 vardagar (systembolagets tider för hemleverans) och lördagar 10-15 (butikers öppettider).

Vi har alla olika arbetstider
 

sunqan

Vinös
Skillnaden är paragraf 9.2 där transportören kommer få anmälningsskyldighet. Så antalet minskar troligen.Vi har alla olika arbetstider
Du syftar på 9.2 i utredningen och inte i lagförslaget va? Det är vad jag förstår ett förslag ien utredning från 2013, och där får vi väl se var det hamnar. Man får väl se till att det är bring som levererar till mottagaren :) just det borde inte vara omöjligt att åstadkomma.
Det är iallafall helt klart att vi får vänta och se vad som händer.
 
Trådskapare
A
En bra summering av Mikael Mölstad

I grunden handlar egentligen allt detta om alkoholpolitik som ingen vill ta i – och om Systembolaget som en garant för denna politik. Det är knappast en överraskning att staten gillar skatt på alkohol. Så mycket det bara är möjligt. Det är också klart att de alltid kommer att hänvisa till folkhälsan för att kunna ta ut dessa skatter. Rätt eller fel.
 

sunqan

Vinös
Ett dilemma för staten är (lyckligtvis) att om de lyckas förbjuda distanshandel till sverige, kommer momsintäkterna minska iom att varan då omsätts i säljarens land och ska då momsas där :)
 
Trådskapare
A
Nu har jag bloggat om utredningen, ifall någon är intresserad.

Skön avslutning med rättning av lagtexten. Har precis avslutat en första genomläsning av utredningen och jag får en tydligt känsla att det är mycket klipp och klistra. Språket känns inte helt enhetligt och det är plockat mycket från tidigare utredningar. Mycket text och lite konklusioner, långa omskrivningar och resonemang. Snabbutredning som endast har ett syfte, reagera på utmaningen som Wine Finder och Citygross gjorde.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Skön avslutning med rättning av lagtexten.
Är man Messerschmitt så är man. Men det går ju inte att låta bli att påpeka att klantarna faktiskt skriver fel i en så viktig sak som hur Alkohollagen ser ut idag!
Har precis avslutat en första genomläsning av utredningen och jag får en tydligt känsla att det är mycket klipp och klistra. Språket känns inte helt enhetligt och det är plockat mycket från tidigare utredningar. Mycket text och lite konklusioner, långa omskrivningar och resonemang. Snabbutredning som endast har ett syfte, reagera på utmaningen som Wine Finder och Citygross gjorde.
Delar av de rent juridiska delarna av utredningen och de delar som sammanfattar tidigare utredningar uppfattar jag som välskrivna, några juridiska delar är lite svagare eftersom de bl.a. försöker hävda att EU-rätten har accepterat saker som aldrig varit uppe för bedömning (den svenska alkoholpolitiken som sådan och den märkliga desintresseringsprincipen), men de delar som innehåller allmänt alkoholpolitiskt material är riktigt svaga, då de verkar vara skrivna av IOGT-NTO eller Alkoholpolitiskt forum.
Förra årets utredning, som hade fler sidor, uppfattar jag hade skrivit mycket mer text från grunden. Vissa delar av den utredningen har de plockat mer eller mindre rakt av, har jag kunnat konstatera
Jag lärde mig i alla fall en del nytt genom att läsa utredningen.
 

Liselott

Medlem
Är det inte tjänstefel av utredarna att ha med en så lång utläggning om marknadsföringskostnader, reklam etc utan att redovisa hur mycket av dessa som verkligen kommer från nätvinhandlarna. Det måste ju vara en försvinnande liten del. Det kan ju vem som helst konstatera när man öppnar första bästa dagstidning eller webbsida.
 
Toppen