Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vad vilja Finewines.se?

Mattias Schyberg

Administratör
Det är det mest fina uttalande jag hört på forumet, som absolut inte stämmer med verkligheten
Jag uttrycker en åsikt om vilken typ av passionerad nörd som imponerar mest på mig och du påstår att det inte stämmer med verkligheten. :D Förstår dock andemeningen i inlägget men blev lite full i skratt. Kan också köpa att man måste ha bra insikt i ett ämne för att tillgodogöra sig informationen som förmedlas av en expert många gånger.

Jag anser att det enbart är ”gräddan” av de kunniga som lever upp till mina kriterier för att bli imponerad (det gäller alltså inte alla som är kunniga inom ett ämne). Brukar även förvånas av hur lätt en riktigt kunnig lyckas förklara avancerade resonemang pedagogiskt med logiska tankeexempel, jämfört med de något mindre bemedlade som ofta krånglar till det för att de inte riktigt förstår det de har lärt sig tillräckligt väl på djupet.

Eller som någon klok, jag inte minns eller orkar googla, sa: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”
 

Sarco

Medlem
När man når expertnivå i ett ämne (må det vara vin, straffrätt, partikelfysik eller trädgårdstomtar) så brukar man också förstå hur lite man vet i förhållande till allt man inte vet. Jag tror de flesta blir ödmjuka till sin egen kunskap och till omvärlden då. Det brukar finnas några steg därunder när man tror sig ha förstått hur det hänger ihop och man är tvärsäkert dumdryg. En del fastnar där. Men inte vi vinnördar, för vi vet att vi inte kan nå perfekt kunskap. Och det är systembolagets fel ;)
 
Toppen