Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vinbutiker i Lissabon

Mexikanaren

Medlem
Ja då kommer resan att bära av till Lissabon (Portugal) till sommaren.

Så jag undrar om det är någon som har tips på någon bra vinbutik i staden som har ok sortiment/rimliga priser?

Känns som att "go-to" kommer vara Portvin men är öppen för det mesta egentligen
 
Toppen