Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Förundersökningen mot Citygross läggs ner

SUPRA

Bäst
Per Ankarsjös citat är oerhört likt debatten som nu går kring vapenlagstiftningen.

"- Maria Larsson borde fokusera på de verkliga problemen gällande alkohol, så som smuggelspriten och de negativa sociala konsekvenserna som kan uppstå, inte förstöra för seriösa företag säger Per Ankersjö, ordförande i Stockholmscentern."

Byt ut "alkohol" mot vapenbrott och "smuggelspriten" mot "illegala vapen" och "seriösa företag" mot "legala vapenägare"...
 

Larseman

Medlem
Lennart Agén, systembolagets presschef, menar att Finland har en "bättre" lagstiftning inom området. Någon som vet hur privatimport fungerar där? Vad tror vi att Gerger och Larsson vill förändra, som fortfarande ligger inom ramen för vårt EU-medlemskap?
 

Peder

Medlem
Lennart Agén, systembolagets presschef, menar att Finland har en "bättre" lagstiftning inom området. Någon som vet hur privatimport fungerar där? Vad tror vi att Gerger och Larsson vill förändra, som fortfarande ligger inom ramen för vårt EU-medlemskap?

Personligen skulle jag gissa att man vill göra det krångligare och svårare för både köpare och säljare.

Precis som i Sverige har privatpersoner i Finland rätt att privatimportera alkohol. Finland har ett tydligare regelverk än Sverige för hur detta ska gå till.

Det finländska regelverket i korthet:

  • Köparen måste beställa alkoholen direkt från en säljare som befinner sig i utlandet. Det får inte förekomma någon form av mellanhand i Finland.

  • Betalning måste ske innan alkoholen anländer till Finland och betalning får inte ske till säljarens representant i Finland.

  • Säljaren ska överlåta alkoholdryckerna till köparen eller till ett transportföretag utanför Finlands gränser. Köparen ska själv anlita ett i förhållande till säljaren oberoende och självständigt transportbolag och betalning för transporten ska ske till det bolaget.

  • Alkoholdryckerna får av logistiska orsaker mellanlagras i Finland men de får inte öppnas eller hanteras, utan de måste transporteras direkt till den adress i Finland som köparen har angett i sin beställning.

Citat hämtat från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...istanshandel-med-alkohol_H102So577/?text=true
 

Larseman

Medlem
Personligen skulle jag gissa att man vill göra det krångligare och svårare för både köpare och säljare.Citat hämtat från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...istanshandel-med-alkohol_H102So577/?text=true
Man kan undra hur det fungerar i praktiken? Första punkten måste vara oerhört svår att kontrollera/tillämpa med tanke på det gränslösa internet. Den andra är väl knappast något praktiskt problem. Den tredje punkten blir väl en bedömningsfråga, vad innebär oberoende och självständigt? Om säljaren hänvisar till DHL, är det OK då. Om han också hjälper till med information, blanketter etc. är det fortfarande oberoende? Men om det bara är krångel man vill uppnå, då kanske det räcker...
 

sunqan

Vinös
Värt att notera är att den svenska lagen till 100% överensstämmer med eu:s punktskattedirektiv. Om den finska lagen verkligen lyder som det påstås i förslaget, bryter den mot direktivet i fråga om distansförsäljning.
Hur fn ska de driva igenom en sån ändring helskinnade?
 

sunqan

Vinös
Kan nu konstatera att "idioterna" i sin motion inte bemödat sig om att ta fram fakta, alternativt förvrängt fakta.
Enligt finska Tullens publikation i ärendet:
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/publikationer/kundanvisningar/punktbeskattning/filer/023.pdf
Är regelverket till 99% identiskt med det svenska, den sista procenten är att det är ENKLARE att göra privatinförsel i Finland än i Sverige, dvs man deklarerar och betalar alltid i efterhand. reglerna för distansförsäljning av alkohol är desamma, men det är dessutom tillåtet för distanshandlaren att inte betala finsk skatt (om den skyldigheten då övergår på köparen vet jag inte - läste inte hela texten).
jag tror mer på finska tullverket än på två riksdagsledmöter (FP).
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
En intressant sak jag noterade i IOGT-NTOs medlemstidning (http://www.accentmagasin.se/politik/inget-atal-mot-city-gross/) är att deras polisanmälan mot ett antal ekologiska butiker och en städfirma i början av oktober, också redan har lagts ner, d.v.s. betydligt snabbare än den mer uppmärksammade anmälningarna. Jag minns att jag kollade någon av de webbplatserna och tyckte att formuleringarna såg klantiga ut, så jag trodde den anmälan skulle ha större chans att leda till åtal än den mot Winefinder. Att även dessa anmälningar avskrivits är faktiskt mer anmärkningsvärt!
Nu anar ju många av oss, särskilt de av oss som är lite konspiratoriskt lagda, att IOGT-NTO är de som varit drivande i alla polisanmälningar, och att Systembolagets ledning mest hade det dåliga omdömet att agera ombud.
Jag hoppas att det nu är slut med det här tramset, men vi pratar ju om organisationer som verkar bygga på idén att de aldrig har fel...
 
Trådskapare
A
En intressant sak jag noterade i IOGT-NTOs medlemstidning (http://www.accentmagasin.se/politik/inget-atal-mot-city-gross/) är att deras polisanmälan mot ett antal ekologiska butiker och en städfirma i början av oktober, också redan har lagts ner, d.v.s. betydligt snabbare än den mer uppmärksammade anmälningarna. Jag minns att jag kollade någon av de webbplatserna och tyckte att formuleringarna såg klantiga ut, så jag trodde den anmälan skulle ha större chans att leda till åtal än den mot Winefinder. Att även dessa anmälningar avskrivits är faktiskt mer anmärkningsvärt!
Nu anar ju många av oss, särskilt de av oss som är lite konspiratoriskt lagda, att IOGT-NTO är de som varit drivande i alla polisanmälningar, och att Systembolagets ledning mest hade det dåliga omdömet att agera ombud.
Jag hoppas att det nu är slut med det här tramset, men vi pratar ju om organisationer som verkar bygga på idén att de aldrig har fel...
Eller så är det tvärt om, Systembolaget har varit drivande och fått IOGT-NTO som ombud
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Vilka stolpskott det finns. Återigen en KD:are inblandat när det gäller idioti i dagens SvD (27/11-13) och så mycket sakfel i texten.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kryphal-i-lagen-maste-tappas-till_8767688.svd
Ser man på, landet innehåller i alla fall ytterligare en socialmedicinare - Peter Allebeck - utöver den allestädes närvarande Sven Andréasson (överläkare vid Beroendecentrum, ledamot av Systembolagets styrelse, ordförande i Alkoholpolitiskt forum, svarar på frågor i Systembolagets tidning, ledamot av Systembolagets råd för alkoholforskning, mottagare av pengar från Systembolagets råd för alkoholforskning). Trevligt med lite variation. Vem vet, herr riksdagsledamoten Anders Andersson (KD) kanske också får lite variation i sin tillvaro efter valet i september 2014.

Praxis på SvD Brännpunkt verkar (numera?) vara att man inte kan kommentera. Peder, låt mig gissa att du reagerade redan på de första meningarna. "[A]ntalet företag i Sverige" - försök att få till en mer klatschig formulering eller en genuin missuppfattning? Nog är alla nätvinhandlare utländska företag, även om de i flera fall har svenska ägare?
"[N]äthandlarna marknadsför och säljer alkohol trots att det så kallade privatinförselundantaget gäller privatpersoner – inte företag som bedriver alkoholbutiker på nätet" - återigen verkar det finnas en grundläggande brist på förståelse hur ett köpeavtal ser ut: det har två parter, nämligen en köpare och en säljare. Utan säljare inget köp. Köparen får bara vara en privatperson (ej en restaurang) och säljaren måste finnas i ett annat EU-land, så ser lagstiftningen ut.

Det vore på sätt och vis kul om Sverige försökte inskränka näringsfriheten i andra EU-länder, genom att försöka kräva att bara företag av viss karaktär i dessa länder (producenter och inte grossister/detaljhandlare?) fick sälja till Sverige, alternativt att vissa EU-medborgare (svenskar) av Sverige belades med näringsförbud i andra länder (får inte äga företag som säljer vin till Sverige) utan rättsprocess och utan möjlighet att överklaga i domstol. Extra kul vore det att allt detta fokuserade på att upprätthålla monopolet på just vin trots att tidigare domar i EU-domstolen har fokuserat på att folkhälsoargumentet framför allt gäller att hindra ungdomar från att köpa starksprit, vilket motiverar att Sverige och Finland tillåts ha ett monopol. Dessutom skulle det röra sig om en reversering av lagstiftning som kom till efter en tidigare dom i EU-domstolen, d.v.s. trots mot gällande rättsläge. Domstolsutslag i sådana här politiserade frågor är alltid svåra att förutse, men det är väl inte alltför osannolikt att det skulle gå ganska illa för svenska staten i en sådan dom.
 

chambertin

Medlem
Ser man på, landet innehåller i alla fall ytterligare en socialmedicinare - Peter Allebeck - Praxis på SvD Brännpunkt verkar (numera?) vara att man inte kan kommentera.
Tror att Avipixlats kommentatorsfunktion kan råda bot på det även om det bara är andra med den mjukvaran som kan läsa och skriva.
Alla de stora dagstidningarnas webplatser finns med i deras lista.
 

sunqan

Vinös
hittade detta hos finska "Tillstånds- ochtillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira" http://www.valvira.fi/files/tiedostot/a/l/Alkoholijuomien_nettikauppa_ohje_sve.pdf
det är från 2010 och går delvis stick i stäv med finska tullens information. Enligt detta dokument är distansförsäljning av alkohol inte tillåten (vilket ju är tvärs emot det bakomliggande EU-direktivet). det intressanta är ju då
Ett företags verksamhet strider enligt Valviras uppfattning mot alkohollagen då företaget på säljarens uppdrag hämtar alkoholdrycker till Finland och förmedlar dem till köpare i Finland

sedan har finska tullen detta också http://www.tulli.fi/sv/finska_tulle...r/inforsel_och_kopa_utlandet/filer/019_sv.pdf
och där står det
Vid distansförsäljning är distansförsäljaren skattskyldig. Med distansförsäljning avses försäljning av punktskattepliktiga produkter vilka redan frisläppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat av en privatperson och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland av distansförsäljaren eller för dennes räkning.
här står det sen i övrig lite annorlunda än i det dokument jag hittade förut vad gäller hanteringen vid privatimport av alkohol
Innan produkterna skickas till Finland, ska köparen göra en anmälan om produkterna till Tullen samt ställa säkerhet för de punktskatter som ska betalas.
Dvs samma regel som i sverige, fast i finland är det tullen och inte skatteverket som hanterar det hela.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Trevligt att läsa klargörande officiell text från grannlandet! Om det finns någon skillnad mellan de finska reglerna och de svenska så är den hårfin, är min slutsats. Möjligen skulle det finnas någon enstaka nätvinhandlare inriktad på försäljning till Sverige som skulle behöva finjustera hur de hanterar sin distribution om de finska reglerna infördes. De som levererar via Bring, Jetpak och Colissimo/Posten lär däremot uppfylla även de finska reglerna, vad jag kan se.

Att de finska reglerna skulle innebära ett förbud mot nätvinhandel av det slag som svenska vinköpare använder sig av är således en ren myt, så vitt jag kan se. (Eller kanske en avsiktlig lögn, om man nu tror att IOGT-NTO och Systembolaget skulle sänka sig till att ljuga.) Exemplet Finland kan därför inte användas för att "bevisa" att man kan förbjuda distanshandeln utan att bryta mot EU-regelverket.

Jag har en gissning om varför den uttryckliga regleringen av hur transporten ska ske finns i just Finland, och det är närheten till Estland. Det finns snabbfärjor mellan Helsingfors och Tallinn som bara tar 1,5 timme för enkel resa och enligt uppgift från en kompis som bor i Helsingfors används dessa flitigt av privatpersoner för inköpsresor av starksprit. Ska man ha stor fest åker man helt enkelt till Tallinn och bunkrar. Möjligen finns det sådana firmor som kommersialiserat detta, d.v.s. firmor i Tallinn som erbjuder sig att skicka någon med färjan och leverera hela vägen hem, senare samma dag eller nästa dag.

De finska reglerna ser för mig ut som ett försök att kriminalisera just detta, utan att på något sätt ingripa mot den handel som Rosengrendomen legaliserade.
 
Trådskapare
A
Trevligt att läsa klargörande officiell text från grannlandet! Om det finns någon skillnad mellan de finska reglerna och de svenska så är den hårfin, är min slutsats. Möjligen skulle det finnas någon enstaka nätvinhandlare inriktad på försäljning till Sverige som skulle behöva finjustera hur de hanterar sin distribution om de finska reglerna infördes. De som levererar via Bring, Jetpak och Colissimo/Posten lär däremot uppfylla även de finska reglerna, vad jag kan se.

Att de finska reglerna skulle innebära ett förbud mot nätvinhandel av det slag som svenska vinköpare använder sig av är således en ren myt, så vitt jag kan se. (Eller kanske en avsiktlig lögn, om man nu tror att IOGT-NTO och Systembolaget skulle sänka sig till att ljuga.) Exemplet Finland kan därför inte användas för att "bevisa" att man kan förbjuda distanshandeln utan att bryta mot EU-regelverket.

Jag har en gissning om varför den uttryckliga regleringen av hur transporten ska ske finns i just Finland, och det är närheten till Estland. Det finns snabbfärjor mellan Helsingfors och Tallinn som bara tar 1,5 timme för enkel resa och enligt uppgift från en kompis som bor i Helsingfors används dessa flitigt av privatpersoner för inköpsresor av starksprit. Ska man ha stor fest åker man helt enkelt till Tallinn och bunkrar. Möjligen finns det sådana firmor som kommersialiserat detta, d.v.s. firmor i Tallinn som erbjuder sig att skicka någon med färjan och leverera hela vägen hem, senare samma dag eller nästa dag.

De finska reglerna ser för mig ut som ett försök att kriminalisera just detta, utan att på något sätt ingripa mot den handel som Rosengrendomen legaliserade.

Desinformation och tänjande på sanningen har ju blivit ett signum för Systembolaget.

Det är också intressant att jämför det finska monopolet Alkos webbsidor med Systembolagets.
På Systembolagets finns det en uppsjö med uppmaningar om förändringar av alkohollagen, beskrivningar av hur bra företaget är, hur omtyckt det är, annorlunda, bättre etc. på Alkos kan jag knappt hitta någon sådan propaganda. Kanske det är så att vi ska ta efter Finland trots allt och få ett monopol som sysslar med det de ska. Försäljning av alkohol istället för att vara en PR-byrå.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Nu står det klart att det blir en snabbutredning om e-handel med alkohol, som ska vara klar i juli.
http://www.systembolaget.se/Press/P...nrikes/matjattens-vinlador-utreds_8867046.svd
Det är lite intressant att notera att inget om utredningen finns på Regeringens egen hemsida, utan informationen tycks komma från Systembolaget, och så har SvD hakat på med några intervjuer.

Vad innebär det att det kommer ett utredningsförslag i juli? Jo:
- Det är helt uteslutet att lagförslag kommer att läggas av nuvarande regering, ens om utredningen kommer fram till ett skarpt (d.v.s. färdigformulerat) lagförslag, vilket inte är säkert. I juli har de sedan flera månader lagt sin sista proposition, och riksdagen har gått på semester. Dessutom behöver man ha en remissrunda (inkl. lagrådsremiss) innan lagförslag kan läggas. Så var detta leder kommer helt att bero på vad nästa regering (som med största sannolikhet inte kommer att vara Alliansen) tycker.
- Vi kommer faktiskt att få lite alkoholpolitik i valrörelsen! Tack för det, Maria Larsson! Nu kan vi åtminstone få en chans att diskutera frågorna under ett valår. Ca 70% av svenskarna påstås stödja Systembolagets monopol. 30% som inte gör det, eller är tveksamma, är trots allt väldigt många. Notera att två eller tre allianspartier förmodligen kommer att ligga under, eller farligt nära 4%-spärren. I den situationen överlever man inte genom att hålla sams utan genom att stjäla röster från alliansbröderna, och vara bäst på att locka till sig röster från allmänborgerliga väljare. Det skulle därför förvåna mig om det kommer att finnas en enig politisk front som vill försvåra för, eller helt förbjuda nätvinhandeln. Och oenigheten kommer att finnas bland allianspartierna, så det förvånar mig att Moderaterna har varit så korkade att de har tillåtit ett upplägg som gör att frågan hamnar i valrörelsen snarare än att den sopas under mattan till efter valet.
 

sunqan

Vinös
Utredaren kan ju tyvärr komma fram till att nuvarande lagstiftning är tillräcklig och att distansförsäljning där säljaren ordnar leveransen är olaglig.
 
Toppen