Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Förundersökningen mot Citygross läggs ner

chambertin

Medlem
Tvärtom ska det nog vara, enligt monopolkramarnas och förbudsivrarnas världsbild. Den utländska säljaren har en svensk mellanhand.
Sedan finns det nog en tanke, som inte är helt artikulerad, att den utländska säljaren (Winefinder i detta fall) nog inte är utländsk på riktigt om den har en svensk ägare och en webbplats på svenska. Men att förbjuda detta skulle rimligtvis innebära att man krävde näringsförbud i övriga EU-länder för svenskar och förbud mot användande av svenska språket i utrikes näringsverksamhet. Vänd på nationaliteterna och omvandla det till ett förbud i Sverige och se hur det smakar.

Den enda svenska mellanhand som jag ser är väl den som i Sverige betalar in alkoholskatten eller är det en missuppfattning att det görs så ? De utländska företagen kan kanske också registrera sig för att betala den eller hur gör dom ?
 
Toppen