Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Förundersökningen mot Citygross läggs ner

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Utredaren kan ju tyvärr komma fram till att nuvarande lagstiftning är tillräcklig och att distansförsäljning där säljaren ordnar leveransen är olaglig.
Nej, knappast. En (politisk) utredare överprövar inte beslut inom rättsväsendet, i alla fall inte i normala rättsstater. (Och inte ens i Sverige...) I det här fallet var saken tydligen uppenbar eftersom åklagaren inte ens väckte åtal. Det är därför de som är sura över utslaget pratar om ny lagstiftning, eller att "förtydliga" lagen (= ändra).
 
Trådskapare
A
Nu står det klart att det blir en snabbutredning om e-handel med alkohol, som ska vara klar i juli.
http://www.systembolaget.se/Press/P...nrikes/matjattens-vinlador-utreds_8867046.svd
Det är lite intressant att notera att inget om utredningen finns på Regeringens egen hemsida, utan informationen tycks komma från Systembolaget, och så har SvD hakat på med några intervjuer.

Vad innebär det att det kommer ett utredningsförslag i juli? Jo:
- Det är helt uteslutet att lagförslag kommer att läggas av nuvarande regering, ens om utredningen kommer fram till ett skarpt (d.v.s. färdigformulerat) lagförslag, vilket inte är säkert. I juli har de sedan flera månader lagt sin sista proposition, och riksdagen har gått på semester. Dessutom behöver man ha en remissrunda (inkl. lagrådsremiss) innan lagförslag kan läggas. Så var detta leder kommer helt att bero på vad nästa regering (som med största sannolikhet inte kommer att vara Alliansen) tycker.
- Vi kommer faktiskt att få lite alkoholpolitik i valrörelsen! Tack för det, Maria Larsson! Nu kan vi åtminstone få en chans att diskutera frågorna under ett valår. Ca 70% av svenskarna påstås stödja Systembolagets monopol. 30% som inte gör det, eller är tveksamma, är trots allt väldigt många. Notera att två eller tre allianspartier förmodligen kommer att ligga under, eller farligt nära 4%-spärren. I den situationen överlever man inte genom att hålla sams utan genom att stjäla röster från alliansbröderna, och vara bäst på att locka till sig röster från allmänborgerliga väljare. Det skulle därför förvåna mig om det kommer att finnas en enig politisk front som vill försvåra för, eller helt förbjuda nätvinhandeln. Och oenigheten kommer att finnas bland allianspartierna, så det förvånar mig att Moderaterna har varit så korkade att de har tillåtit ett upplägg som gör att frågan hamnar i valrörelsen snarare än att den sopas under mattan till efter valet.

Man får inte glömma bort att Kristdemokraterna är ett parti med mycket extrema åsikter. Man är ju tillsammans med V och SD partiet som har en hel del anti-demokratiska krafter, krafter som har synpunkter på allt från homosexualitet, rätten för varje människa att fritt välja religion och annat.

Så Moderaterna är nog mest tacksamma för att inte någon av de frågorna kommer på bordet innan valet och väljer att blunda. Man tar det goda (4 %) med det onda helt enkelt.

Intressant i artikeln är ju uttalandet att Winefinder tänker ta eventuella inskränkningar till EU-domstolen som handelshinder. I samband med det borde det vara intressant att få en granskning av hur SB driver politiskt propaganda. Vår regering väljer ju att blunda för det, eller troligare, man tycker att det är bra att ett statlig företag (eller egentligen, ett verk som det hette förut) helt utan insyn kan spendera stora belopp på politiska budskap. Vem vet vad Systembolaget gör i övrigt, kanske till och med ger pengar till politiska partier :rolleyes:

Då Systembolaget inte har några konkurrenter borde hela deras redovisning vara öppen, inklusive tillgång till interna emails och utredningar. Tror mycket smuts skulle komma i dagern.
 
Trådskapare
A
Nej, knappast. En (politisk) utredare överprövar inte beslut inom rättsväsendet, i alla fall inte i normala rättsstater. (Och inte ens i Sverige...) I det här fallet var saken tydligen uppenbar eftersom åklagaren inte ens väckte åtal. Det är därför de som är sura över utslaget pratar om ny lagstiftning, eller att "förtydliga" lagen (= ändra).
Det tror jag inte heller. En myndighetsstyrning av det slaget kommer nog som @vintomas skriver inte ske, ens i Sverige. Men det kliar nog i fingrarna på ansvarig minister att detaljstyra utredning. Lär ju vara de vanliga personerna, inklusive en stor grupp från SB som deltar och kommer fram till ett "oberoende" resultat.
 

sunqan

Vinös
Med tanke på att finlands socialstyrelse anser att distanshandel är olaglig och lyclas genomdriva det med samma lagstiftning som i sverige... jag tror det när jag ser det.
 

SUPRA

Bäst
Då Systembolaget inte har några konkurrenter borde hela deras redovisning vara öppen, inklusive tillgång till interna emails och utredningar.

Deras mail borde vara allmän handling, förutom mail / korrespondens av privat karaktär.
Ett tips är att välja ut en nyckelperson och begära ut mailloggen för hela året eller en viss period.
Tråla efter information, och se samband. Hittar du något intressant begär då ut mailet inklusive bilagor.
Detta gillas såklart inte, för någon verksjurist får sitta och pyssla med det hela.
Det kostar pengar, men inget som ruinerar en. Typ 60 sidor kostade under 200 kr. ;)
Lycka till med "fisket".
 
Trådskapare
A
Nu står det klart att det blir en snabbutredning om e-handel med alkohol, som ska vara klar i juli.
http://www.systembolaget.se/Press/P...nrikes/matjattens-vinlador-utreds_8867046.svd
Det är lite intressant att notera att inget om utredningen finns på Regeringens egen hemsida, utan informationen tycks komma från Systembolaget, och så har SvD hakat på med några intervjuer.

Vad innebär det att det kommer ett utredningsförslag i juli? Jo:
- Det är helt uteslutet att lagförslag kommer att läggas av nuvarande regering, ens om utredningen kommer fram till ett skarpt (d.v.s. färdigformulerat) lagförslag, vilket inte är säkert. I juli har de sedan flera månader lagt sin sista proposition, och riksdagen har gått på semester. Dessutom behöver man ha en remissrunda (inkl. lagrådsremiss) innan lagförslag kan läggas. Så var detta leder kommer helt att bero på vad nästa regering (som med största sannolikhet inte kommer att vara Alliansen) tycker.
- Vi kommer faktiskt att få lite alkoholpolitik i valrörelsen! Tack för det, Maria Larsson! Nu kan vi åtminstone få en chans att diskutera frågorna under ett valår. Ca 70% av svenskarna påstås stödja Systembolagets monopol. 30% som inte gör det, eller är tveksamma, är trots allt väldigt många. Notera att två eller tre allianspartier förmodligen kommer att ligga under, eller farligt nära 4%-spärren. I den situationen överlever man inte genom att hålla sams utan genom att stjäla röster från alliansbröderna, och vara bäst på att locka till sig röster från allmänborgerliga väljare. Det skulle därför förvåna mig om det kommer att finnas en enig politisk front som vill försvåra för, eller helt förbjuda nätvinhandeln. Och oenigheten kommer att finnas bland allianspartierna, så det förvånar mig att Moderaterna har varit så korkade att de har tillåtit ett upplägg som gör att frågan hamnar i valrörelsen snarare än att den sopas under mattan till efter valet.
Som @vintomas uppmärksammade på sin blogg så verkade inte beslut föreligga vid tiden för Systembolagets pressmeddelande.
Det är lite intressant att notera att inget om utredningen ännu finns på regeringens egen hemsida, så det finns en del kvarstående oklarheter. Är det en utredning tillsatt av regeringen eller är det kanske något som sköts internt på Socialdepartementet? Är beslutet redan fattat eller är det ett kommande regeringsärende?

Det visar sig vara korrekt då beslutet fattas först imorgon. Ansvarig statsråd, ,Maria Larsson kommer föredra det vid regeringssammanträdet den 9 januari. Ärendet är listad som punkt 7, Kommittédirektiv: E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument S2014/-/FST

Man kan ju som medborgare ha vissa synpunkter på att ett aktiebolag har tillräckligt med information för att släppa ett pressmeddelande innan ett beslut är fattat eller ens kommunicerat av regeringen.
 
Trådskapare
A
Som @vintomas uppmärksammade på sin blogg så verkade inte beslut föreligga vid tiden för Systembolagets pressmeddelande.


Det visar sig vara korrekt då beslutet fattas först imorgon. Ansvarig statsråd, ,Maria Larsson kommer föredra det vid regeringssammanträdet den 9 januari. Ärendet är listad som punkt 7, Kommittédirektiv: E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument S2014/-/FST

Man kan ju som medborgare ha vissa synpunkter på att ett aktiebolag har tillräckligt med information för att släppa ett pressmeddelande innan ett beslut är fattat eller ens kommunicerat av regeringen.

Beslut om en utredning av E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument fattades vid regeringssammanträdet idag, 5 dagar efter Systembolagets pressmeddelande.

Skulle vara intressant att veta hur stora delar av kommittédirektivet som Systembolaget skrivit. Men då det inte går att begära ut information från Systembolaget lär vi aldrig få veta det.
 

chambertin

Medlem
Konstigt att dom inte försökte anpassa den här skrivningen till verkligheten och lägga till IOGT-NTO och Systembolaget:
Statens folkhälsoinstitut har tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen och anslutande föreskrifter.
 

Peder

Medlem
Vem är då källan som läcker beslut från regeringen innan beslutet har officiellt blivit tagna av regeringen?
Jag kan tänka mig att Carl B Hamilton (FP) som både riksdagsledamot och styrmedlem i Systembolaget styrelse läcker uppgifter. Jag gissar att man har visa krav som styrelsemedlem att informera om sådant som berör företaget man sitter i styrelsen för. Men någon oavsett vem läcker uppgifter från regeringen till ett aktiebolag innan besluten är fattade officiellt.
 
Trådskapare
A
Vem är då källan som läcker beslut från regeringen innan beslutet har officiellt blivit tagna av regeringen?
Jag kan tänka mig att Carl B Hamilton (FP) som både riksdagsledamot och styrmedlem i Systembolaget styrelse läcker uppgifter. Jag gissar att man har visa krav som styrelsemedlem att informera om sådant som berör företaget man sitter i styrelsen för. Men någon oavsett vem läcker uppgifter från regeringen till ett aktiebolag innan besluten är fattade officiellt.

Tror inte det är någon i riksdagen. Det kommer från regeringskansliet eller departementet. Man kan kanske förstå att informella diskussioner pågår, det finns ju defacto en ganska tätt kontakt mellan ägare (staten) och bolaget. De som är störande är att Systembolaget går ut med ett pressmeddelande. Lite som att regeringen bara finns där för att utföra vad Systembolaget bestämmer. Det borde ju egentligen vara tvärt om.

Vad gäller Folkhälsomyndigheten så har jag trots allt förhoppning om en bättring. Kanske vi kan se början på ett lite annat styre.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Som SvD-artikeln var skriven så ser det ju för all del ut som att det var Maria Larsson själv, eftersom det står "...säger folkhälsominister Maria Larsson till SvD". I och för sig så kan det ju ha varit någon pressekreterare eller politisk sakkunnig som förmedlat informationen och sagt att det var OK att säga att det är Maria Larsson som sagt det. Systembolaget fick nog inte informationen genom att läsa SvD, men klarade väl inte av att vila på hanen tills beslutet var fattat när SvD väl skrivit.
 
Trådskapare
A
Som SvD-artikeln var skriven så ser det ju för all del ut som att det var Maria Larsson själv, eftersom det står "...säger folkhälsominister Maria Larsson till SvD". I och för sig så kan det ju ha varit någon pressekreterare eller politisk sakkunnig som förmedlat informationen och sagt att det var OK att säga att det är Maria Larsson som sagt det. Systembolaget fick nog inte informationen genom att läsa SvD, men klarade väl inte av att vila på hanen tills beslutet var fattat när SvD väl skrivit.

Eller var det så att artikeln i SvD blev placerad av Systembolaget? Är det Systembolaget som sätter agendan eller är det regeringen?

 

chambertin

Medlem
Interpellationsdebatt Tisdag 14 januari 2014
Reglering av e-handeln med alkohol


http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110183&doctype=ip

En hel del intressant och en del undvikande svar från Maria Larsson (KD) om exempelvis den lagstiftning Finland har och hur man kan ta del av den i Sverige.

Ngn som förstår vad som menas med: "I Finland är näthandeln reglerad på sådant sätt att endast privatimport utan mellanhänder är tillåten." ?

Vad jag förstår så är alla näthandlare bolag registrerade i ngt annat EU-land än Sverige. Köparen köper varan av detta bolag och likaså transport (eller utan transport). Jag kan på samma sätt handla av vilket annat EU-företag som helst och köpa transport av dem eller ordna det själv. Jag kan också betala in punktskatten själv eller så gör säljaren det.

Var är den magiska mellanhanden som Maria Larsson refererar till ?
Tänker dom ge näringsförbud för svenskar om dom vill starta företag som vill handla med alkohol utanför Sveriges gränser eller ?
 

kayaker

Cyklist
Var är den magiska mellanhanden som Maria Larsson refererar till ?
Tänker dom ge näringsförbud för svenskar om dom vill starta företag som vill handla med alkohol utanför Sveriges gränser eller ?
Ingen aning. Ibland undrar jag om det är Winefinder som de ser som "mellanhand" till Citygross. Isåfall så borde de skickas tillbaka till skolbänken för då har de inte förstått nå't om hur saker och ting fungerar här i världen.
 

Peder

Medlem
Och hinner den här EU-stridiga lagstiftningen baxas genom riksdagen innan vi har en ny regering?

Det framkommer i interpellationsdebatten att man troligtvis inte hinner göra något innan valet, utan bara skapa ett underlag. Personligen skulle jag säga att det därför är det sista Maria Larsson (KD) gör som sittande i regeringen.

Det som också är intressant är att Maria Larsson (cirka 13:25 i videoklippet) anser att det inte finns tydliga gränser för vad som är lagligt och det säger bland annat JK, Tullverket, flera länsstyrelser. Det man kan konstatera är att jurister tydligen inte räknas kunna tolka lagen enligt Maria Larsson. Inte ett ord om att Systembolagets polisanmälan mot Winefinder lades ner och även två anmälningar mot andra näthandlarna som IOGT-NTO gjorde 2013 pga att det inte finns något som går över regelverket.

Nu blir det intressant att följa vilka pajasar som skall ingå i den nya utredningsgruppen. Jag gissar på att det blir som alltid människor med kopplingar till Systembolaget, IOGT-NTO mfl.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Ibland undrar jag om det är Winefinder som de ser som "mellanhand" till Citygross.
Tvärtom ska det nog vara, enligt monopolkramarnas och förbudsivrarnas världsbild. Den utländska säljaren har en svensk mellanhand.
Sedan finns det nog en tanke, som inte är helt artikulerad, att den utländska säljaren (Winefinder i detta fall) nog inte är utländsk på riktigt om den har en svensk ägare och en webbplats på svenska. Men att förbjuda detta skulle rimligtvis innebära att man krävde näringsförbud i övriga EU-länder för svenskar och förbud mot användande av svenska språket i utrikes näringsverksamhet. Vänd på nationaliteterna och omvandla det till ett förbud i Sverige och se hur det smakar.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Nu blir det intressant att följa vilka pajasar som skall ingå i den nya utredningsgruppen. Jag gissar på att det blir som alltid människor med kopplingar till Systembolaget, IOGT-NTO mfl.
Gissningsvis en ensam utredare i form av en domare med tanke på tidsförhållanden och att det gäller juridiska frågor. Däremot kommer utredaren att få öronen fyllda av dynga av de du nämner.

Snarare än att enbart klaga på Maria Larsson kanske man också ska säga så här: tack, Nya Moderaterna, för att ni helt har svalt Folkpartiets alkoholpolitik, för att ni har satt en småländsk frikyrkotant att styra över alkoholfrågorna och för att ni konstant är knäpptysta när era allianskollegor använder Systembolaget för statlig propaganda och när de vill bryta mot EU-lagstiftning och -domslut. Vi ska självfallet komma ihåg detta både i maj och i september.
 
Toppen