Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Har du fått svamp?

IsKr

Medlem
Tråkigt när det inte växer varken den ena roliga och goda svampen(karl-johan), eller den andra roliga och goda svampen(kantarell) där man bor. Så finns det del till goda och roliga svampar såklart, som inte heller växer här. Kul för alla som hittar många och goda svampar.
 

Per Stade

Lege artis
För att inte behöva ta med mig halva skogen hem så har jag en sån här kniv med i svampkorgen. Rekommenderas starkt.
Speciellt alla jordiga rotändar skär jag bort hänsynslöst.
Och Karl-Johan, som ju ofta är fulla med larver, skär jag alltid igenom, för att slippa att bära på svamp, som hustrun sedan ratar.
Den lilla borsten på baksidan är mjuk och skadar inte svampen men tar snabbt bort massor av skräp.

IMG_1217.jpeg
 
Toppen