Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nya Zeeland - ett spännande vinland med identitetsproblem

gece

Man vänjer sig.
Inget fel att NZ snart bara gör SB heller, men jag köper dom inte. Sedan tycker jag det är synd att dom låter druvsorten tränga ut allt annat. Har även läst mig till att detta "problem" även diskuteras i NZ självt.
Andelen SB har vuxit, men inte nödvändigtvis på bekostnad av andra sorter. Enligt Wikipedia mer än dubblades arealen för PN under 2003-2008, trots att arealen för SB tripplades under samma period och att andra sorter också ökade.
 
Toppen