Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nyhetsprovningar på Systembolaget – forumet har fått två reporterplatser.

Hur är det med Clavelin-flaskor eller Alsace?
Systemprovningarnas vita viner (utom Bocksbeutel...) har döljande skydd, för att hålla kylan.
Okej, ibland sticker flaskorna förstås upp lite extra, så att man kanske anar Tyskland eller Alsace. Men nu provar jag ju inte blint för att det är finare utan för att det är roligare... Så om jag kallas "oseriös" tar jag inte åt mig.
PS. Förr var även de röda vinerna täckta, men det försvann efter önskemål från Vinskribenternas Förening (trots mina protester...).
 
Jag vill passa på att tacka för vad som varit en väldigt rolig och lärorik erfarenhet som provningsskribent det senaste trekvartsåret. Tack @Mattias Schyberg för förtroendet och @Patrik Sellin för fint väggspel och samarbete!

Och tack alla "common taters" - för att låna en term från min favoritvinskribent Ron Washam a.k.a. the HoseMasterofWine - oerhört givande att skriva med all den feedback som ges här av alla kunniga och vinintresserade personer på forumet! Jag har full förståelse för admingruppens upplägg med rotation på skribenter, det är ett fräscht och demokratiskt anslag, vilket verkligen kan behövas i vinvärlden som till sin natur är en delvis sluten och elitistisk värld där inte alla har access. Kanske kunde det vara en poäng att låta @Patrik Sellin fortsätta ett år till tillsammans med någon ny som sedan kan fortsätta ett år till? Förnyelse och kontinuitet.

Det har också varit kul att träffa alla andra skribenter på dessa provningar, även om det av naturliga skäl inte blir så mycket samtal under själva provningarna. Sofia Ander på dinvinguide.se (gratis läsning på webben med ett öga för bra naturviner), Niclas på Grappe (gratis nyhetsbrev med mer fokus på klassisk vinmakning) är två mycket duktiga och kunniga skribenter jag verkligen fått upp ögonen för under denna tid, bara för att nämna några. Det finns fler därute!

Det finns flera olika sätt att approchera detta ämne och det är inte för mig uppenbart att det finns en optimal stil. Vin kan vara ett verktyg för det sublima. Vinkritik och texter om vin är det sällan. (undantag finns, läs Omar Khayyams Rubaiyat)

Det finns många fallgropar när man skriver om vin. Jag har försökt bäst jag kunnat att undvika de jag uppfattar som farligast:

- Att inte skriva smaknoteringar vare sig för slappt eller för pretentiöst utan mer rakt på. Impressionistiskt men inte alltför pladdrigt. He lay flat on the brown, pine-needled floor of the forest, his chin on his folded arms, and high overhead the wind blew in the tops of the pine trees etc etc. Att man sen inte helt lyckas med denna ansats är liksom givet på förhand.

- Att inte ge en air av vetenskaplighet och objektivitet i vad som är en inherent subjektiv upplevelse. Framför allt har det för mig handlat om att tydliggöra premisserna för dessa provningar. Det är inte lätt att verkligen göra alla viner rättvisa när man ska prova 80 viner under tidspress. Det är mycket som händer i munnen när man har provat 15 superunga supersyrliga vitviner och lika många supersträva röda tanninmonster. Lättare att fälla än att fria helt enkelt. Full respekt för de mer proffsiga personerna som har detta som yrke! Men en viktig insikt är att bara för att ett vin inte hyllas på dessa skribentprovningar betyder det inte att det med 100 % säkerhet går att säga att det inte är ett bra vin i rätt kontext med rätt mat till.

Jag har också i dialog kring hur bäst hantera dessa provningar värjt mig mot vad jag uppfattar som bäst som kvarts- eller halvblinda provningsupplägg. Jag vill inte framställa något som kan ifrågasättas om det verkligen var helt blint (vi får listorna i förväg, visst man kan låta bli att titta på dem, vilket jag också oftast gör, men läsaren kan inte med säkerhet veta att jag verkligen inte gluttat det minsta, vilket i min värld undergräver min trovärdighet, även om jag inte har tittat, skulle jag hävda att jag ägnar mig åt blindprovning. Även vad gäller de vita flaskorna finns mycket information bara från formen och ibland text på flaskhalsen, som sticker upp).

[Till försvar för @Hans Artberg vars "kisande blindprovningsteknik" jag ju indirekt kritiserar så uppfattar jag inte att han tar sig själv på för stort allvar och heller inte har någon encyklopedisk ambition. Oftast nämns enbart en handfull viner som godtagbara i hans listor. Det ger en egenartad spetsig stil med viss friskhet där det underliggande centrala budskapet verkar vara att man inte ska köpa allt som de professionella vinskribenterna och fina importörerna prånglar ut bara för att det är kända viner och dyra prislappar. Denna slutsats kan jag känna sympati för. Även om jag inte likt Hans ser traditionell vinmakarstil som den huvudsakliga parametern för att bedöma kvalitet. Sen tycker jag att det varit kul med litet fram och tillbaka kring detta - det är inte många nyhetsbrev denna vårvinter där Hans inte kommenterat mina och Patriks approach ;) ]

- Inga hemliga kick-backs eller reklampengar eller gratisflaskor eller liknande. Det har ju varit det absolut enklaste. Ingen har helt enkelt hört av sig och erbjudit något sådant :) Martin på caviste bjöd till provning över lunch en gång, vilket jag i så fall såklart hade redovisat, men som jag tyvärr inte kunde gå på pga jobbet. That's it.

Utan att nämna namn på några publikationer finns det absolut tendenser i vinskrivandet. Jon Bonne ( en annan favoritskribent) uttryckte det på något ställe som att det utvecklas naturliga symbioser mellan vinkritik och vinindustrin, underförstått detta bör man vara aktsam på. Det är ju uppenbart att några kommersiella publikationer har gått för långt i att blanda ihop betald reklam och kritik på ett helt otillfredsställande sätt. Vilket i sin tur inte kan bero på något annat än att de har svårt att finansiera sig med annat än reklampengar från importfirmorna. Och dessa utövar säkerligen tryck på de reklamfinansierade publikationerna att lyfta fram deras viner. As the world turns.

- Att försöka undvika att påverkas alltför mycket av ideologiska förtecken eller det inslag av group-think som naturligt uppstår i vinvärlden. Alla naturviner är inte undermåligt gjorda och många mer klassiskt gjorda viner från kända producenter och appellationer kan vara riktigt smaskiga. Jag uppfattar att jag har både kritiserat dyra och kända viner när det varit påkallat och haussat billigare och mer okända viner när jag fattat tycke för dessa. Även i en del helt icke-kommersiella publikationer kan man se en nästan perfekt korrelation mellan pris och kvalitet på ett sätt som mest känns ängsligt. Visst är 200-300-kronorsviner som regel mer intressanta än 100-kronorsvinerna, men alla 450-kronorsviner är inte bättre än alla 250-kronorsviner.

Ett sätt att försöka minska risken för att påverkas av andra mer namnkunniga skribenter i dessa avseenden har det varit en ambition från @Patrik Sellin och undertecknad att komma ut före alla andra skribenter med våra recensioner. Jag tror att vi lyckats med denna modesta men effektiva ansats varje gång faktiskt. Och sedan har vi försökt svara utförligt på alla frågor här, vilket är en mycket värdefull del i skrivandet, eftersom det ibland kan bli otydligt vad vi faktiskt menade. Bäst är när fler personer sedan köper och provar och rapporterar här på forumet kring de viner som vi hyllat eller sågat.

Ibland har jag känt mig mer träffsäker, ibland har jag efter att ha provat vinet i fråga på nytt i mer lugnare omständigheter ändrat uppfattning.

You be the judge!

Tack.
 
Trådskapare
Mattias Schyberg

Mattias Schyberg

Administratör
Jag vill passa på att tacka för vad som varit en väldigt rolig och lärorik erfarenhet som provningsskribent det senaste trekvartsåret. Tack @Mattias Schyberg för förtroendet och @Patrik Sellin för fint väggspel och samarbete!

Och tack alla "common taters" - för att låna en term från min favoritvinskribent Ron Washam a.k.a. the HoseMasterofWine - oerhört givande att skriva med all den feedback som ges här av alla kunniga och vinintresserade personer på forumet! Jag har full förståelse för admingruppens upplägg med rotation på skribenter, det är ett fräscht och demokratiskt anslag, vilket verkligen kan behövas i vinvärlden som till sin natur är en delvis sluten och elitistisk värld där inte alla har access. Kanske kunde det vara en poäng att låta @Patrik Sellin fortsätta ett år till tillsammans med någon ny som sedan kan fortsätta ett år till? Förnyelse och kontinuitet.

Det har också varit kul att träffa alla andra skribenter på dessa provningar, även om det av naturliga skäl inte blir så mycket samtal under själva provningarna. Sofia Ander på dinvinguide.se (gratis läsning på webben med ett öga för bra naturviner), Niclas på Grappe (gratis nyhetsbrev med mer fokus på klassisk vinmakning) är två mycket duktiga och kunniga skribenter jag verkligen fått upp ögonen för under denna tid, bara för att nämna några. Det finns fler därute!

Det finns flera olika sätt att approchera detta ämne och det är inte för mig uppenbart att det finns en optimal stil. Vin kan vara ett verktyg för det sublima. Vinkritik och texter om vin är det sällan. (undantag finns, läs Omar Khayyams Rubaiyat)

Det finns många fallgropar när man skriver om vin. Jag har försökt bäst jag kunnat att undvika de jag uppfattar som farligast:

- Att inte skriva smaknoteringar vare sig för slappt eller för pretentiöst utan mer rakt på. Impressionistiskt men inte alltför pladdrigt. He lay flat on the brown, pine-needled floor of the forest, his chin on his folded arms, and high overhead the wind blew in the tops of the pine trees etc etc. Att man sen inte helt lyckas med denna ansats är liksom givet på förhand.

- Att inte ge en air av vetenskaplighet och objektivitet i vad som är en inherent subjektiv upplevelse. Framför allt har det för mig handlat om att tydliggöra premisserna för dessa provningar. Det är inte lätt att verkligen göra alla viner rättvisa när man ska prova 80 viner under tidspress. Det är mycket som händer i munnen när man har provat 15 superunga supersyrliga vitviner och lika många supersträva röda tanninmonster. Lättare att fälla än att fria helt enkelt. Full respekt för de mer proffsiga personerna som har detta som yrke! Men en viktig insikt är att bara för att ett vin inte hyllas på dessa skribentprovningar betyder det inte att det med 100 % säkerhet går att säga att det inte är ett bra vin i rätt kontext med rätt mat till.

Jag har också i dialog kring hur bäst hantera dessa provningar värjt mig mot vad jag uppfattar som bäst som kvarts- eller halvblinda provningsupplägg. Jag vill inte framställa något som kan ifrågasättas om det verkligen var helt blint (vi får listorna i förväg, visst man kan låta bli att titta på dem, vilket jag också oftast gör, men läsaren kan inte med säkerhet veta att jag verkligen inte gluttat det minsta, vilket i min värld undergräver min trovärdighet, även om jag inte har tittat, skulle jag hävda att jag ägnar mig åt blindprovning. Även vad gäller de vita flaskorna finns mycket information bara från formen och ibland text på flaskhalsen, som sticker upp).

[Till försvar för @Hans Artberg vars "kisande blindprovningsteknik" jag ju indirekt kritiserar så uppfattar jag inte att han tar sig själv på för stort allvar och heller inte har någon encyklopedisk ambition. Oftast nämns enbart en handfull viner som godtagbara i hans listor. Det ger en egenartad spetsig stil med viss friskhet där det underliggande centrala budskapet verkar vara att man inte ska köpa allt som de professionella vinskribenterna och fina importörerna prånglar ut bara för att det är kända viner och dyra prislappar. Denna slutsats kan jag känna sympati för. Även om jag inte likt Hans ser traditionell vinmakarstil som den huvudsakliga parametern för att bedöma kvalitet. Sen tycker jag att det varit kul med litet fram och tillbaka kring detta - det är inte många nyhetsbrev denna vårvinter där Hans inte kommenterat mina och Patriks approach ;) ]

- Inga hemliga kick-backs eller reklampengar eller gratisflaskor eller liknande. Det har ju varit det absolut enklaste. Ingen har helt enkelt hört av sig och erbjudit något sådant :) Martin på caviste bjöd till provning över lunch en gång, vilket jag i så fall såklart hade redovisat, men som jag tyvärr inte kunde gå på pga jobbet. That's it.

Utan att nämna namn på några publikationer finns det absolut tendenser i vinskrivandet. Jon Bonne ( en annan favoritskribent) uttryckte det på något ställe som att det utvecklas naturliga symbioser mellan vinkritik och vinindustrin, underförstått detta bör man vara aktsam på. Det är ju uppenbart att några kommersiella publikationer har gått för långt i att blanda ihop betald reklam och kritik på ett helt otillfredsställande sätt. Vilket i sin tur inte kan bero på något annat än att de har svårt att finansiera sig med annat än reklampengar från importfirmorna. Och dessa utövar säkerligen tryck på de reklamfinansierade publikationerna att lyfta fram deras viner. As the world turns.

- Att försöka undvika att påverkas alltför mycket av ideologiska förtecken eller det inslag av group-think som naturligt uppstår i vinvärlden. Alla naturviner är inte undermåligt gjorda och många mer klassiskt gjorda viner från kända producenter och appellationer kan vara riktigt smaskiga. Jag uppfattar att jag har både kritiserat dyra och kända viner när det varit påkallat och haussat billigare och mer okända viner när jag fattat tycke för dessa. Även i en del helt icke-kommersiella publikationer kan man se en nästan perfekt korrelation mellan pris och kvalitet på ett sätt som mest känns ängsligt. Visst är 200-300-kronorsviner som regel mer intressanta än 100-kronorsvinerna, men alla 450-kronorsviner är inte bättre än alla 250-kronorsviner.

Ett sätt att försöka minska risken för att påverkas av andra mer namnkunniga skribenter i dessa avseenden har det varit en ambition från @Patrik Sellin och undertecknad att komma ut före alla andra skribenter med våra recensioner. Jag tror att vi lyckats med denna modesta men effektiva ansats varje gång faktiskt. Och sedan har vi försökt svara utförligt på alla frågor här, vilket är en mycket värdefull del i skrivandet, eftersom det ibland kan bli otydligt vad vi faktiskt menade. Bäst är när fler personer sedan köper och provar och rapporterar här på forumet kring de viner som vi hyllat eller sågat.

Ibland har jag känt mig mer träffsäker, ibland har jag efter att ha provat vinet i fråga på nytt i mer lugnare omständigheter ändrat uppfattning.

You be the judge!

Tack.
Skulle du också vara intresserad av ett år till om det blir aktuellt? :)
 
Trådskapare
Mattias Schyberg

Mattias Schyberg

Administratör
Ni gör det jättebra! Ni kommer ju med noter på ALLA vinerna vilket de flesta andra vinprovare slipper.
Just det där har både en ljus och en mörk sida. Att sålla bland de viner som provas ger mer tid och smaklökar över till de viner som är mer intressanta för oss läsare. Det blir lite som det gamla begreppet kvantitet kontra kvalitet.

Ett av de största problemen, och det som belyst mest i aktiviteten, är just svårigheten att göra kopiösa mängder vin rättvisa på en högst begränsad tid.

Men visst, noterna har ju fungerat alldeles utmärkt som en bra indikator för köp, trots tid- och kvantitetsproblemen (speciellt om man väljer att lyssna på den av våra skribenter som ligger närmast sin egna smak rörande vinstilen), men själv så läser jag oftast andras noter först efter jag har provat själv. De gånger jag vill veta en del innan köp är när det handlar om mer kostsamma köp där jag inte har lust att chansa. I de fallen nöjer jag mig dock inte med en källa utan väljer gärna några stycken minst. :)
 
Trådskapare
Mattias Schyberg

Mattias Schyberg

Administratör
Bara för att vara mycket tydlig och att hålla diskussionen i tråden glasklar. Oavsett vilka vi skickar under nästa period behöver vi veta vilka som kan och vill, även om det skulle vara samma personer (vilket vi har informerat vederbörande om tidigare i anslutning till att vi presenterade våra intentioner i höst). Att vi har som målsättning att rotera är ju just för att belysa att dörren är öppen för andra och inte nödvändigtvis att vi ”måste byta” (vilket jag skrev i mitt första inlägg) utan snarare att platsen inte är skriven i sten år efter år. :)

Anmälan av intresse vill vi gärna få in, för annars blir det svårt!
 
Skulle du också vara intresserad av ett år till om det blir aktuellt? :)
Jag återkommer mycket gärna som provningsskribent längre fram!

Nu tolkade jag dig som att det var dags för byte; vilket jag som sagt också tycker är helt rätt, och tänkte att jag skulle bekräfta det så att ingen kände att de trampade någon på tårna om de anmälde intresse för detta mycket roliga gig.

Igår kväll när jag pratade kort med min kära hustru om detta lovade jag dessutom henne att jag skulle ta tillfället i akt att komma i form - mer träning och mindre vin - de närmaste 2-3 månaderna och det löftet vill jag ogärna bryta.

Innan dess kommer dock snart en liten reserapport från sommarens vinresa till en rätt så otippad vinregion...
 

Patrik Sellin

fd Innertällmo Bryggeri
Det är väldigt roligt och lärorikt att vara med på provningarna. Jag kan verkligen rekommendera det.
Samtidigt är det rätt så krävande:
- ett större släpp med små partier tar i princip hela dagen, vid ett mindre bör man vara där, i alla fall, strax efter tolv.
- provningstillfällena är normalt måndag/torsdag samma vecka, så är man upptagen hela veckan är det kört
- det gäller att ha en förstående arbetsgivare, eller tillräcklig flexibilitet, för att det ska vara möjligt, räkna med att ~10 arbetsdagar ryker på ett år, ännu mer om man vill prova julöl och nya årgångar.
Om någon är intresserad att ta över, så skulle jag föreslå att vi gör bytet från och med 1/10. Det ger @Mattias Schyberg tillräcklig tid att få in det nya namnen + att det är provning med nya årgångar 1 och 4 oktober, vilket är en perfekt "mjukstart" för en nya provare.
Jag återkommer också mycket gärna som provningsskribent längre fram.
 
Trådskapare
Mattias Schyberg

Mattias Schyberg

Administratör
Vi har länge lidit brist på skribenter som är villiga att prova nyhetssläppen på Systembolaget.

Om någon känner sig sugen på att förgylla forumet med värdefulla smaknoter kan ni med fördel kontakta mig, alternativt någon annan i admingruppen.

Det är ett mycket krävande uppdrag, både tidsmässigt (kontorstid på vardagar) och provningsmässigt (mängden vin vid varje tillfälle), men garanterat mycket utvecklande och säkerligen också roligt om man inte tar det på onödigt stort allvar.

Ett krav är att man känner sig trygg med sin vinsmak och inte är för lättpåverkad av etiketter då provningen tyvärr inte går att blinda utan att blunda vid upphällningen.

Hoppas att några av er är intresserade?

Alla intresseanmälningar behandlas och beslutas av admingruppen...
 
Vi har länge lidit brist på skribenter som är villiga att prova nyhetssläppen på Systembolaget.

Om någon känner sig sugen på att förgylla forumet med värdefulla smaknoter kan ni med fördel kontakta mig, alternativt någon annan i admingruppen.

Det är ett mycket krävande uppdrag, både tidsmässigt (kontorstid på vardagar) och provningsmässigt (mängden vin vid varje tillfälle), men garanterat mycket utvecklande och säkerligen också roligt om man inte tar det på onödigt stort allvar.

Ett krav är att man känner sig trygg med sin vinsmak och inte är för lättpåverkad av etiketter då provningen tyvärr inte går att blinda utan att blunda vid upphällningen.

Hoppas att några av er är intresserade?

Alla intresseanmälningar behandlas och beslutas av admingruppen...
Går visst att blinda utan att blunda - om man tittar i taket...
 

ChristianB

DipWSET
Jag hade gärna gjort det, baserat på hur roligt det var på Franska Vinlistans provning, men nu mer jobbar jag på leverantörssidan och då är man inte tillåten att gå på provningarna längre. ;)
 
Trådskapare
Mattias Schyberg

Mattias Schyberg

Administratör
Jag hade gärna gjort det, baserat på hur roligt det var på Franska Vinlistans provning, men nu mer jobbar jag på leverantörssidan och då är man inte tillåten att gå på provningarna längre. ;)
Där ser man. Grattis! Vilken leverantör blev den lyckliga vinnaren om man får fråga? :)
 

john b

Medlem
Jag misstänker att det möjligen finns skattetekniska aspekter och andra bekymmer ang följande förslag, men kanske inte oöverstigliga.

Jag skulle mer än gärna betala en slant till forumet och/eller provare för möjligheten att fortsatt ta del av noter.
T ex 30 pix per provning man får tillgång till. Ett årskort till annars stängd avdelning på forumet för ett par hundra?
Frivillig ersättning via spontan swish till provarna varje gång man läser?

Ett annat problem är att oberoendet blir kanske svårare att hävda också. Jag vet inte men är beredd att gå en bit för att hjälpa till att hålla denna service öppetstående. Kanske bara en brakmiddag på schysst restaurang per år till provarna. Där degen samlats in av forumet. På något vis skulle det kännas bra att kunna visa sin uppskattning för detta jättejobb med mer än glada tillrop.
 
Toppen