Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Anlita firma för byggande av komplett vinkällare

En fundering på dörr, varför inte installera en ytterdörr med ok säkerhetsklass för att öka på skalskyddet?

PS: Kommer teckna guldmedlemskap hos Vinkällaren Champagne_per_se! För visst ingår disponering av terassen och möjlighet att beställa mat från köket!? :D ;)

Bra poäng, precis så blir det, ytterdörr med thermoklassificering (U-värde ca 0,6) och säkerhetslås. Allt för att guldkunderna skall känna sig bekväma och vinerna väl omhändertagna. Affärsiden breddades precis med catering :D

@Pontus ang ventilation; helt enig kring luftfuktigheten, avser reglera den via avfuktare vid behov. Men visst kan man också lösa det med ventiler, om man vill ha en manuell lösning och kan isolera dem/stänga dem när det är som kallast/varmast ute. Dock bör en rum med kontinuerlig låg temp inte nå för högt i fuktighet tänker jag. Men skall mäta och se. Finns ju smarta mätare med sändare som kan hålla koll på temp & fuktighet
 
Toppen