Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Champagne årgång 2008

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Intressant. Så tex Roederer vintage görs i mindre volym än Cristal?
Vet inte exakt för Roederer; deras vintage är trots allt rätt synlig även i flera andra länder. Men Cristal är definitivt en av de prestiger som det producerar mer av än förr. Har dock sällan sett siffror på produktionen av alla enskilda produkter per stort hus, och det är vanligare att stöta på "sporadiska" siffror för volymen prestige än volymen vintage. Fördelningen prestige/vintage totalt sett för regionen finns i CIVs statistikpublikationer (har inte kollat på ett par år så jag har ingen "handy").
 
Toppen