Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

IOGT-NTO watch

Trådskapare
vintomas

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Intressant artikel i IOGT-NTO:s tidning Accent:
IOGT-NTO och Systembolaget - från fiender till allierade

Bland de intressanta saker som står i den artikeln finns bl.a. detta
Oenigheten var dock inte större än att IOGT-NTO och Systembolaget gick ihop och anställde en gemensam lobbyist i Bryssel.

– Det kom ett tjänstedirektiv från EU som skulle ta bort hinder för ett fritt utbyte av tjänster mellan EU-länderna. Både vi och Systembolaget var oroliga och missnöjda med hur regeringen hanterade direktivet.
Systembolaget kunde inte operera på EU-nivå, men det kunde IOGT-NTO. Vi anställde Tamsin Rose, som varit lobbyist i folkhälsofrågor i 15 år.
Jag tolkar det som att IOGT-NTO berättar öppet att de hjälpt Systembolaget att kringgå begränsningar för ett statligt företag att bedriva politisk lobbyverksamhet utomlands! Fascinerande att det där självgoda företaget får hållas.
 

Elvis

Medlem
Jag tolkar det som att IOGT-NTO berättar öppet att de hjälpt Systembolaget att kringgå begränsningar för ett statligt företag att bedriva politisk lobbyverksamhet utomlands! Fascinerande att det där självgoda företaget får hållas.

Helt sjukt! Jag hoppas att Systembolagets lobbyverksamhet och politiska marknadsföring till slut blir spiken i kistan för monopolet.
 
Trådskapare
vintomas

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Läste i Accent magasin att IOGT-NTO:are på konferens på ett hotell på Arlanda hade drabbats av djävulsdricka framställd på rummet: http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-ntoare-upprorda-alkohol-pa-hotellrum/
Tydligen var flaskan tänkt att vara den rumstempererade delen av minibaren.
Förmodligen läge att påminna om Markusevangeliet 14:38: "Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."
Detta påminde mig för övrigt om en annan nyhetsnotis från idag: Många unga vegetarianer äter kött ibland
 

KockJohan

Cioccolato Catering
Leverantör
Läste i Accent magasin att IOGT-NTO:are på konferens på ett hotell på Arlanda hade drabbats av djävulsdricka framställd på rummet: http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-ntoare-upprorda-alkohol-pa-hotellrum/
Tydligen var flaskan tänkt att vara den rumstempererade delen av minibaren.
Förmodligen läge att påminna om Markusevangeliet 14:38: "Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."
Detta påminde mig för övrigt om en annan nyhetsnotis från idag: Många unga vegetarianer äter kött ibland
:D:D
 
Trådskapare
vintomas

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
I Accent presenteras medlemssiffrorna för IOGT-NTO för det gångna årsskiftet. Siffran slutade på 27 479, att jämföra med 28 999 för ett år sedan. (I siffrorna ingår inte UNF, Junis eller NSF, som är ungdomsorganisationer respektive scouter)
Det betyder -1 520 medlemmar, eller -5,2% på ett år.

Inflödet anges till 3 145 nya medlemmar, varav 2 925 "utifrån" och 220 överflyttade från UNF. Spontant sett är jag förvånad över så få från UNF.
3 563 gick aktivt ur, och 721 avled. Detta betyder att 381 medlemmar har lämnat på något annat, ospecificerat sätt för att siffrorna ska gå ihop. (Det framgår inte om kategorin "aktivt gå ur" inkluderar de som helt enkelt slutar att betala medlemsavgiften.)

Långsiktigt har medlemsantalet gått ner i flera decennier (liksom i flera andra f.d. folkrörelser), men en del år på 2000-talet har det faktiskt gått upp en del. Efter att införselkvoterna från EU till Sverige avskaffades 2004, och det fanns en diskussion om sänkta alkoholskatter, fick de fler medlemmar i ett par år. Jag hittar siffror om en ökning från ca 32 000 till 46 000 på knappt två år, till hösten 2006. Jag antar att det är ett av de tillfällen där de utnyttjat avlönade medlemsvärvare ute på stan med erbjudanden om gratis medlemskap första året. Sådana medlemmar verkar sällan stanna så länge.

Ordföranden Johnny Mostacero har sagt att organisationen ska växa till 50 000 medlemmar under hans tid som ordförande, och förra året antog deras kongress ett mål att växa med 1 000 per år. Vi får väl se om de klarar detta trots den långsiktiga trenden.

Jag noterar samtidigt att Munskänkarna har 26 561 medlemmar, enligt deras webbplats. Trenden för dem har länge varit ökande. Fortsätter IOGT-NTO (27 479 - ) och Munskänkarna (26 561 +) att utvecklas i samma takt kan 2018 bli året då Munskänkarna går om IOGT-NTO i medlemsantal!
 
Trådskapare
vintomas

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
IOGT-NTO har tydligen vissa ekonomiska problem, rapporterar deras tidning Accent. Intäkterna från Miljonlotteriet har gått ner från 56 Mkr till 42 Mkr, d.v.s. -14 Mkr. (IOGT-NTO får ungefär hälften av överskottet från Miljonlotteriet, och övriga nykterhetsorganisationer den andra hälften.) Dock har budgeten bara minskats med 4,5 Mkr, så det måste vara ganska mycket som tagits från "överskott från 2018 och pengar som tidigare avsatts för att täcka upp". Artikeln nämner "orosmoln" inför 2020, i form av att den buffert som använts för 2019 då är mer eller mindre slut. Dessutom blir det någon form av straffavgift för Miljonlotteriet, p.g.a. att de blivit fällda för att de ägnat sig åt lurendrejeri i samband med telefonförsäljning. I klartext förväntar de sig att behöva skära ner mer inför nästa år.

De här ekonomiska realiteterna var dock inte något som kom helt oväntat, för en Accent-artikel från juni 2018 nämnde minskad omsättning från Miljonlotteriet och att IOGT-NTO därför behövde börja spara.

Nyligen rapporterades också att antalet IOGT-NTO-medlemmar sjunkit under 2018, till 26 562 (från 27 479 vid slutet av 2017) vilket det gör de flesta år. Medlemsavgifterna saknar dock helt betydelse för IOGT-NTO:s ekonomi. Enligt siffror jag såg för några år sedan, täckte medlemsavgifterna inte ens deras kostnader för medlemsvärvning. Det är huvudsakligen intäkterna från Miljonlotteriet de lever på. Däremot är medlemsantalet viktigt för deras legitimitet.

Man kan notera att Munskänkarna anger att de nu har 26 789 medlemmar, vilket innebär att Munskänkarna nyligen har gått om IOGT-NTO i medlemsantal! Snacka om en milstolpe!
 

Sörplarn

Medlem
IOGT-NTO har tydligen vissa ekonomiska problem, rapporterar deras tidning Accent. Intäkterna från Miljonlotteriet har gått ner från 56 Mkr till 42 Mkr, d.v.s. -14 Mkr. (IOGT-NTO får ungefär hälften av överskottet från Miljonlotteriet, och övriga nykterhetsorganisationer den andra hälften.) Dock har budgeten bara minskats med 4,5 Mkr, så det måste vara ganska mycket som tagits från "överskott från 2018 och pengar som tidigare avsatts för att täcka upp". Artikeln nämner "orosmoln" inför 2020, i form av att den buffert som använts för 2019 då är mer eller mindre slut. Dessutom blir det någon form av straffavgift för Miljonlotteriet, p.g.a. att de blivit fällda för att de ägnat sig åt lurendrejeri i samband med telefonförsäljning. I klartext förväntar de sig att behöva skära ner mer inför nästa år.

De här ekonomiska realiteterna var dock inte något som kom helt oväntat, för en Accent-artikel från juni 2018 nämnde minskad omsättning från Miljonlotteriet och att IOGT-NTO därför behövde börja spara.

Nyligen rapporterades också att antalet IOGT-NTO-medlemmar sjunkit under 2018, till 26 562 (från 27 479 vid slutet av 2017) vilket det gör de flesta år. Medlemsavgifterna saknar dock helt betydelse för IOGT-NTO:s ekonomi. Enligt siffror jag såg för några år sedan, täckte medlemsavgifterna inte ens deras kostnader för medlemsvärvning. Det är huvudsakligen intäkterna från Miljonlotteriet de lever på. Däremot är medlemsantalet viktigt för deras legitimitet.

Man kan notera att Munskänkarna anger att de nu har 26 789 medlemmar, vilket innebär att Munskänkarna nyligen har gått om IOGT-NTO i medlemsantal! Snacka om en milstolpe!

Man kan ju undra vart medlemmarna tar vägen?
Är det någon annan organisation som värvar?

Men man kan ju lätt säga att medlemmarna inte delar högre hönsens beslut.
 

sunqan

Vinös

Hon börjar bli duktig på att inte säga eå mycket.

"Omfattas även IOGT-NTO:s noder, som exempelvis Miljonlotteriet och behandlingshemmet Dagöholm?

– Vår förhoppning är givetvis att våra noder, systerorganisationer och andra nivåer i organisationen också använder den, eller gör en egen variant."
Noder?

Hon skrev f.ö. en lustig sak på sin levalivetmedlinda-blogg - hon är anställd av iogt, och samtidigt skänker hon 1% av sin inkomst till dem.
 
Trådskapare
vintomas

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Hon skrev f.ö. en lustig sak på sin levalivetmedlinda-blogg - hon är anställd av iogt, och samtidigt skänker hon 1% av sin inkomst till dem.
Ett mycket ineffektivt sätt att stödja sin arbetsgivare, eftersom det blir avbränningar i form av arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Ser man nyktert på saken, är det bättre att sänka lönen med ca 0,5%.
 
Trådskapare
vintomas

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Man kan ju undra vart medlemmarna tar vägen?
Lite siffror respektive baklängesräkning, inklusive från förra årets siffror:
Inflöde under 2018:
2948 nya medlemmar, varav 171 kommer UNF (flyttas tydligen över när de fyllt 26 år). 2017 var siffrorna 3145, varav 220 från UNF.
Utflöde under 2018:
3865, varav ca 600 avled, drygt 1000 lämnade aktivt ("dock 363 färre än 2017") och således ca 2200 betalade helt enkelt inte medlemsavgiften utan att höra av sig. Tydligen avförs man som medlem först efter att man inte betalt i två år, enligt den här artikeln, och avregistreringen sker 1 januari. 2017 var utflödet 4665, varav 721 avled, ca 1400 lämnade aktivt och ca 2500 betalade inte medlemsavgiften.
Netto 2018: -917, till 26 562. 2017 var siffrorna -1520, till 27 479.
 
Toppen