Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nytt försök: BYOB Sollentuna 28/4

Bror

Så lite plats, pengar och tid.. så mycket vin
Ser bra ut båda dagarna, men ju förr dess bättre?
 

Bror

Så lite plats, pengar och tid.. så mycket vin
Passar mig bra oxå. Gillar temat skarpt !! Bästa hittills
 
Toppen