Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sine Qua Non

Bubblaren

Medlem
SV: Sine Qua Non

Jos skrev:
Ringa, alt. maila varje dag verkar ju fungera.. :D

Ahh, nu fattar jag varför Gunnar såg lite trött ut, om än att han sken upp när han fick syn på min nuna, när vi sågs idag.
Eller så var han trötter på journalisten som stod och pratade i evigheter när Gunnar hellre ville bjuda mig på gotter.
 
Toppen