Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Webblansering 16 november 2023

För er som missade Sassicaia har Philipson halvflaska 2017 just nu för ~1400sek. Lägger den här eftersom jag inte riktigt vet om det är en deal eller ej. Men några år på nacken och halva priset för vad Sassicaia kostar i det här släppet på helflaska.
 
Toppen