Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

DRC från Vinunics guldklubb

HerrMelin

Medlem
Känns som väldigt lång tid innan man får veta om man får tilldelning, hoppas på att det va ett skrivfel och att leveransen är senast vecka 33. Tidigare så har man fått veta inom 2-3 veckor gällande tilldelning.
 

Fred

Medlem
Känns som väldigt lång tid innan man får veta om man får tilldelning, hoppas på att det va ett skrivfel och att leveransen är senast vecka 33. Tidigare så har man fått veta inom 2-3 veckor gällande tilldelning.
Känns rimligt att det ska vara V.23 och inte 33 som det står i mailet. Jag tror det är ett skrivfel.
 

Keen

slan
2020 var väl ett relativt produktivt år, så borde gå att få tilldelning (ta i trä). Värre nästa.
 
Toppen