Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

DRC från Vinunics guldklubb

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Det handlar om större saker än pengar.
Vad hade vi haft för aamhälle om ingånga avtal hela tiden skulle brytas upp för att ett företag vill ha mer betalt?
Fast är det civilrättsligt så enkelt som du vill göra det, när prisuppgifter kommunicerats i flera omgångar och Vinunic upptäckte sitt misstag innan de skickade ut flaskorna? Jag har bara läst en minimal kurs om avtalsrätt m.m. för väldigt länge sedan, så jag hoppas att du kollat upp hur rättsläget ser ut vid skrivfel och mer eller mindre uppenbara misstag och i vilket skede av offert/accept-processen som misstag sker.

I sak har du har väl fått ett bekräftelsemail med vilken/vilka flaskor du fick tilldelade och prisangivelser för de flaskorna, samma pris som angavs i det inledande mailet om vad som är tillgängligt? Förklaringen till det felaktiga priset är också mycket tydlig och begriplig, av misstag har det pris som gällde förra året lagts in. Så vitt jag förstår hade läget varit annorlunda om flaskorna hunnit betalas och hämtas ut av dig.
 
Vid uppenbara fel har man rätt att säga upp avtal tror det krävs mer än 5-8 % för att räknas som uppenbart fel.

Eftersom de flesta tror att jag är bitter kan jag bara säga att jag gladligen betalar vinunics priser dock ogillas det när företag som uppenbart gör fel lägger det på konsumenten istället för att lägga kostnaden på sig själva.
Eftersom alla betalar extra för att vara guldmedlem har ju vinunic fått in sina extra pengar ändå
 
Toppen