Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Monopol/Systembolaget - vill vi ha det eller ej, fördelar och nackdelar?

matage

Medlem
Jag tänker mig att det är Systembolaget som gör en extensiv tolkning och ibland direkt felaktig tolkning av EU-rätten. Även om staten och Systembolaget sitter i samma båt tror jag inte riksdagen kommer lägga några sådana lagförslag. I så fall kommer det bli totalsågat av de flesta remissinstanser eftersom det skulle strida mot själva grundfördraget.


Förstår men tänker mig ett liknande svar som ovan.

Erbjuder Alko privatimport?


Mig veterligen nöjde sig Systembolaget med Alkoholsortimentsnämndens beslut och överklagade aldrig. Frågan har därmed inte varit uppe i EU-domstolen. Jag har inte hittat eller läst beslutet men som jag förstått det framförde inte Systembolaget några konkreta bevis för att boxviner är skadligt och då blir ett förbud helt godtyckligt och kan självklart inte godkännas.

Vet att Systembolaget säger att EU inte tillåter ett förbud av boxviner fast jag tycker Systembolaget gör det lätt för sig och skyller på EU. Systembolaget tvekar inte på att göra en extensiv tolkning av EU-rätten och ibland direkt felaktig när det gäller sitt korståg mot distanshandel så varför är de inte lika aktiva när det gäller boxviner?

Huvudregeln är att handelshinder som att gynna inhemsk produktion eller gynna vissa förpackningar är förbjudna enligt artikel 34 i EU-fördraget om unionens funktionssätt. Alltså anledningen till att Systembolaget säger att boxvinsförbud inte är möjligt. Vissa undantag är dock möjliga med hänsyn till exempelvis folkhälsan enligt artikel 36.

Alltså finns det utrymme för att förbjuda boxviner men det krävs självklart att staten/Systembolaget bevisar att folkhälsan gynnas av ett förbud och att det inte kan uppnås på ett mindre ingripande sätt (proportionalitetsprincipen). Premisserna skulle kunna vara:
  1. alkohol kan vara skadligt för hälsan
  2. skadorna är positivt korrelerade med konsumtionen
  3. boxviner ökar konsumtionen (av vin)
Ergo, boxviner ökar alkoholskadorna. (Jag tar inte ställning till slutsatsens giltighet bara att det är en möjlig argumentation.)

Systembolaget har aldrig försökt bevisa sitt påstående och drivit frågan till EU-domstolen. Min övertygelse är att Systembolaget vet att ett förbud av boxviner idag skulle vara dödsstöten för dess existensberättigande. Folk skulle helt plötsligt vara för en privatisering bara för att få sina boxar!

Fanns ju lite Puy Chéri på flaska med...

Med tanke på argumentet att de inte får diskriminera pga förpackning så ställer man ju sig lite frågande till det där Midsommarölet som inte fick säljas pga att det var en gubbe i en eka nånstans på den brokiga etiketten (en KLAR uppmaning till sjöfylleri?) eller att ManBearPig på etiketten på Butcher i Sverige inte får hålla i en köttyxa och istället logiskt nog håller ett knippe morötter...
Jag tror vi sedan länge seglat utanför kartan när det gäller Systembolaget och logik ;)
 

Johan L

Medlem
Hoppas att artikeln går att läsa även om man inte är prenumerant på SvD. Sebastian Braun och andra tidigare inköpare på Systembolaget åker räkmacka när deras tidigare kollegor köper in vin på Systembolaget enligt artikeln.

https://www.svd.se/tidigare-anstallda-drar-in-miljonbelopp-fran-systembolaget

Det där nu igen... Är väl uppenbart att någon som jobbat på SBs inköpsavdelning har bättre koll på hur de ska hantera allt och har bättre förståelse för vad som blir intressant för SB att köpa in. Då tycker jag det verkar vara ett större problem att så många upplever att de inte kan kritisera SB öppet, något jag också känner igen från flera i ölimportörsledet.
 

Per Stade

Lege artis

Nyllet

Medlem
Det där nu igen... Är väl uppenbart att någon som jobbat på SBs inköpsavdelning har bättre koll på hur de ska hantera allt och har bättre förståelse för vad som blir intressant för SB att köpa in. Då tycker jag det verkar vara ett större problem att så många upplever att de inte kan kritisera SB öppet, något jag också känner igen från flera i ölimportörsledet.

Håller med helt och hållet. Det kan ju inte vara en nyhet för någon att erfarenhet och personliga kontakter är nyckelfaktorer när det gäller försäljning. Gäller ju säljare i varenda bransch och betyder inte att det förekommer oegentligheter.

Grundproblemet här är ju att monopolsystemet gör det omöjligt för leverantörer att sälja sina produkter på annat håll om man inte lyckas med pitchen på Systembolaget.

Jag hoppas att artikelserien kan leda till lite förnyad debatt men är lite orolig att SB, för att blidka opinionen och säkerställa sin egen existens, driver igenom förändringar i TSE som försämrar utbudet för oss intresserade konsumenter.
 

sunqan

Vinös
Tyvärr är båda artiklarna bakom betalväggen, och google hittar bara marginellt mer i form av artiklar om artikeln...
 

ChristianB

DipWSET
Artikeln känns lite skandalpress-ig, tycker jag nog, men den har vissa poänger förstås.

Till att börja med ska man nog vara medveten om att "småpartier" inte bara köps in via ett mailat erbjudande; mer och mer är det via offertförfaranden där produkterna blindprovas utöver en första granskning i pappersform. Ett vin som plockar hem ett brons i Vinordic kommer antagligen inte så långt i en provning ändå. Den generella riktlinjen som jag fått höra är att endast guld räknas och då är det från internationella tävlingar. Vad ett gäng svenska vinskribenter tycker om ett vin är liksom inte särskilt användbart för inköparna på SB.

Sedan tycker jag att man inte riktigt tar upp syftet med de små lanseringarna heller. I och med att etiketten/producenten faktiskt spelar roll för slutkunden (oss) så går det inte heller att ha en 100% neutral inställning till lanseringarna. Det finns säkert viner ute i världen som slår Penfold's Grange på fingrarna för en fjärdedel av priset, men om en kund får välja mellan Grange och "Vin X" så kan jag tänka mig att man köper Grange istället. Det handlar om mer än bara produkten innanför glaset.

Däremot har Karl Arbin en bra poäng i en av artiklarna: Inköparna bör definitivt bli fler för att underlätta urval, kommunikation, hjälp till kollegor, osv. Ett stort vinland som t ex Frankrike har ju så jädra många ursprung att det blir svårt för en person att hålla ordning på även om inköparen säkert gör sitt bästa. För bästa möjliga bredd och urval borde det kanske vara en till som sitter med inköpsansvaret för landet och liknande ursprung?

OBS! och brasklapp: Jag jobbar redan i importörsledet så jag är säkert färgad av det, men t o m jag har fått in ett par smålanseringar genom god info och erbjudanden som ligger rätt i tiden. Att nischa sig så fullständigt på italienska viner som Vinonista har gjort är nog ett bra sätt att göra livet svårt för sig. En tredjedel av allt rött som säljs på SB är ju redan därifrån så efterfrågan kanske redan är "mättad", så att säga? Martin Walls viner förtjänar säkert att säljas i Sverige, men om jag ska försöka förstå inköparnas perspektiv så blir nog frågan "Behöver vi ännu ett vin från Piemonte/Toscana/Lombardiet?"
 

KockJohan

Cioccolato Catering
Leverantör
Artikeln känns lite skandalpress-ig, tycker jag nog, men den har vissa poänger förstås.

Till att börja med ska man nog vara medveten om att "småpartier" inte bara köps in via ett mailat erbjudande; mer och mer är det via offertförfaranden där produkterna blindprovas utöver en första granskning i pappersform. Ett vin som plockar hem ett brons i Vinordic kommer antagligen inte så långt i en provning ändå. Den generella riktlinjen som jag fått höra är att endast guld räknas och då är det från internationella tävlingar. Vad ett gäng svenska vinskribenter tycker om ett vin är liksom inte särskilt användbart för inköparna på SB.

Sedan tycker jag att man inte riktigt tar upp syftet med de små lanseringarna heller. I och med att etiketten/producenten faktiskt spelar roll för slutkunden (oss) så går det inte heller att ha en 100% neutral inställning till lanseringarna. Det finns säkert viner ute i världen som slår Penfold's Grange på fingrarna för en fjärdedel av priset, men om en kund får välja mellan Grange och "Vin X" så kan jag tänka mig att man köper Grange istället. Det handlar om mer än bara produkten innanför glaset.

Däremot har Karl Arbin en bra poäng i en av artiklarna: Inköparna bör definitivt bli fler för att underlätta urval, kommunikation, hjälp till kollegor, osv. Ett stort vinland som t ex Frankrike har ju så jädra många ursprung att det blir svårt för en person att hålla ordning på även om inköparen säkert gör sitt bästa. För bästa möjliga bredd och urval borde det kanske vara en till som sitter med inköpsansvaret för landet och liknande ursprung?

OBS! och brasklapp: Jag jobbar redan i importörsledet så jag är säkert färgad av det, men t o m jag har fått in ett par smålanseringar genom god info och erbjudanden som ligger rätt i tiden. Att nischa sig så fullständigt på italienska viner som Vinonista har gjort är nog ett bra sätt att göra livet svårt för sig. En tredjedel av allt rött som säljs på SB är ju redan därifrån så efterfrågan kanske redan är "mättad", så att säga? Martin Walls viner förtjänar säkert att säljas i Sverige, men om jag ska försöka förstå inköparnas perspektiv så blir nog frågan "Behöver vi ännu ett vin från Piemonte/Toscana/Lombardiet?"
får du ens uttala dig sohär öppet som anställd på inköpsavdelningen :confused:
 

Per Stade

Lege artis
Last edited:
Personligen är jag inte så upprörd över inköpen i sig, De är en effekt av monopolet. Förutsätter att sbsom andra bolag har interna kontroller och följer upp oegentligheter. Är inte så imponerad av kreativiteten hos SBs inköpsavdelning men att kreativitet saknas är ju inte brottsligt eller moraliskt klandervärt, bara tråkigt och förväntat med nuvarande bolagsledning.

Vad som stör mig är att SB när det passar agerar som ett företag och annars som en myndighet. De ges tillfälle att agera som beslutsfattare . tätt kopplade till socialdepartementet och regeringen, använder sina intäkter för politiskt PR och driver till och med rättsfall kring politiska frågor, antigen i eget namn eller via organisationer som IOGT-NTO. Inget av detta är i enlighet med deras uppdrag från staten. Då SB är ett statligt "företag" så kan man dölja stora delar av den verksamheten.

Vid tillfällen har jag funderat på att begära ut kommunikation från myndigheter som Tullverket, Skattemyndigheten och Socialstyrelsen etc haft med SB. Tror att någon grävande journalist skulle ge sig på detta skulle finna mycket mer intressant material än SBs inköpsprocess.
 
Till att börja med ska man nog vara medveten om att "småpartier" inte bara köps in via ett mailat erbjudande; mer och mer är det via offertförfaranden där produkterna blindprovas utöver en första granskning i pappersform. Ett vin som plockar hem ett brons i Vinordic kommer antagligen inte så långt i en provning ändå. Den generella riktlinjen som jag fått höra är att endast guld räknas och då är det från internationella tävlingar. Vad ett gäng svenska vinskribenter tycker om ett vin är liksom inte särskilt användbart för inköparna på SB.

Läste din inlägg igen. Svarar inte detta mot bristen på kreativitet? Köper man endast viner som redan blivit internationellt hyllade så köper man under prisuppgång och får tilldelning baserat på vad som finns kvar. Beror säkert på att man vill undvika kritik "titta, vi gjorde korrekta efterforskningar"

Det speglar ju också min erfarenhet att jag utomlands köpt viner (ibland många månader innan de lanserats i Sverige) till lägre priser och som privatperson fått tilldelning motsvarande 20-100% av vad hela Sverige får via SB för viner som blivit "internationellt efterfrågade".
 
Last edited:

The Wall

Medlem
Toppen