Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Störkaviar

Sigdarve

Medlem
När började det dyka upp kaviar som kom från odlad stör? Var på vippen att köpa min första ryska kaviar 2002, på Coop, men avstod då den kostade nästan 1000 spänn för 30 g om jag inte minns fel.
 
Toppen